Vår framtid

Vår framtid: för gymnasiet

Här följer information och stöd om insamlingen Vår framtid, riktad till dig som är gymnasielärare. Vi söker väl underbyggda berättelser om samtiden och framtiden från elever över hela Norden. Eleverna använder själva vårt formulär och skickar in sina bidrag.

Vid frågor: mejla oss.

Privat

Vår framtid har testats av eleverna på Blackebergs gymnasium i Stockholm.

Vår framtid är en insamling som genomförs av Nordiska museet med start 2023, då museet fyllde 150 år. Insamlingen syftar till att ge långa perspektiv, både framåt och bakåt i tiden. Förhoppningen är att materialet ska tas fram i utställningar i framtiden. Kanske till och med år 2173?

Frågorna vi ställer är omfattande, så förslagsvis görs skrivandet till en hemuppgift som sedan läses igenom av läraren. Detta för att garantera att eleven tänkt igenom sina svar. Publiceringen görs sedan av eleven i vårt formulär. Deltagaren får gärna använda sitt namn vid publicering, men det går även att lägga in bidrag under pseudonym.

“Jag tycker att det var fantastiskt roligt att se hur eleverna kunde se samband mellan nutid och framtid, men även dåtid. Vi hade en lång reflektion över att människan under alla tider drömmer om samma saker, men även oroar sig över liknande fenomen.”

Valentina del Gaiso, lärare i historia och svenska, Blackebergs gymnasium

Underlag för lektioner:

Förutom att eleverna själva skriver faktabaserade och väl underbyggda bidrag till insamlingen finns även ett rikt material att använda som underlag för lektioner.

→ Introduktion och överblick:

För överblick, börja gärna med att läsa introduktionstexten, om hur en människa hade uppfattat vårt samhälle i dag för 150 år sedan. Den är tänkt att ge en första ingång till begreppet tid och hur det skiftar. Ett sätt att tänka på hur människor såg på framtiden – förr i tiden, och vad de skulle tycka och tänka om de levde idag.

→ Tre filmer med experter:

Titta gärna på de tre intervjuerna med experter, som förklarar hur framtidstankarna förändrats från då, till nu, till sen. De är var och en 10 minuter långa och är utvecklade för att ses av gymnasieelever i klassrummet.

→ Fyra framtidsbrev från förr + intervjuer:

För praktiska exempel på hur framtidstankar förändrats över tid, titta även på intervjuerna med de fyra personer som besvarade Nordiska museets framtidsfrågor 1997 och nu fått diskutera hur det gått, och sina tankar om framtiden i dag. Deras brev finns också upplagda för läsning. Noterbart är att två av deltagarna själva var gymnasieelever när breven skrevs.

→ Yngre elevers framtidsvisioner:

Det finns även ett antal profetior om året 2050 skrivna av yngre elever som även dem kan användas i undervisningen.

Det säger läroplanen:

Framtidsfrågor lyfts fram på många håll i läroplanen för gymnasieskolan. Här är ett av flera exempel från läroplanen:

“Det historiska perspektivet i undervisningen ska utveckla elevernas förståelse för samtiden och beredskap inför framtiden. Undervisningen ska också utveckla förståelse för kunskapers relativitet och förmåga till dynamiskt tänkande.”

Läroplan

Läroplanen lyfter även fram vikten av en konstruktiv framtidssyn och att ”skolan ska stärka elevernas tro på sig själva och på framtiden”. Vår framtid tar fasta på just detta och utgår från människors önskade framtid för att därigenom kunna få till stånd ett samtal i samhället.

Frågorna om framtidens roll lyfts specifikt även för ämnet Historia:

“Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin historiska bildning och förmåga att använda historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden, samt för att analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv.”

Läroplan Historia

Det poängteras även att ”eleverna ska också få utveckla förståelse av nutiden samt förmåga att orientera sig inför framtiden”.

Grundskolan:

Insamlingen Vår framtid kräver inloggning och lämpar sig därmed inte för yngre elever. Vi har dock en hel insamling anpassad för grundskolan, där läraren har full kontroll över det insamlade innehållet och dess publicering. Se Mitt liv.

Kontakt, frågor och nyhetsbrev:

Har du frågor? Kontakta oss här.

Berätta du också!

Hur ser du på vår framtid? Med den här insamlingen vill Nordiska museet fokusera på din önskade framtid. Hur vill du att Sverige och världen ska vara i framtiden? Vad kan vi tillsammans göra för att nå dit?

Skicka in din berättelse!