Vår framtid

26 januari Lansering

I år fyller Nordiska museet 150 år. Jubileet sker i en tid som präglas av flera parallella kriser: en pandemi, ett krig i Europa och en eskalerande klimatkris. Med insamlingen ”Vår framtid – en spaning mot Norden 2173” vill Nordiska museet – för att vrida och vända på möjliga framtidsscenarier – rikta blicken ytterligare 150 år framåt. Insamlingen sker digitalt och är öppen för alla. Nå pressmeddelandet här.