Vår framtid

  • Kristin Skoog

Berättat av Adrian Skoog

Man. Född 27 maj 2004. Gymnasiala studier. Benstad.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Jag går just nu (2023) mitt sista år på Bollerups naturbruksgymnasium med inriktning lantbruk, detta gör att frågan om matförsörjning kontra miljöpåverkan ser ut, jag menar inte nödvändigtvis att all matproduktion måste bli krav eller eko certifierat men bättre och mer optimerat utifrån det svenska klimatet. Jag vill i framtiden kunna köpa (och även producera) svensk mat/råvaror där man inte behöver tänkta efter om det är ekologiskt eller ”bra” tillverkar, man ska helt enkelt kunna veta att: är det svenskt producerat är det framtaget på ett sätt som är optimalt både för klimatet men även att du har fått ut en hög men ändå rimlig mängd från produktionen.

Jag vill alltså att man i framtiden att Sverige ska kunna vara självförsörjande på både proteiner i form av kött och växter (även anna mat), men då tror jag det krävs att forskare, lantbrukare, agronomer, miljöorganisationer, osv. Genom detta tror jag att man kan komma fram till nya matprodukter men också optimera dagens produktion av mat.

En bra sak med detta är dock att jag redan nu tycker mig se att det går framåt och att även om vissa styrs av pengar och andra passion, så känns det ändå som att folk har ett intresse av denna fråga.

Man har dessutom på vissa sätt gjort detta arbetet under en längre tid genom att man sparat semin från först och främst tjurar (nötkreatur av lantras) som kan användas för att bevara gener som kan behövas i framtiden som exempelvis bättre foderomvandling och djur som klarar sig bättre på sämre foder.

Slutsatsen blir att helt enkelt att jag tycker vi är påväg framåt men vi måste göra mer förändringar för att möta klimatförändringarna och en större befolkning (med mindre tillgång till åkermark i stora delar av värden).

En sak jag tycker fungerar bra idag är forskningen,

Kanske inte att det är perfekt, men det läggs ändå pengar på mycket viktig forskning om blandat sjukdomar och klimatet. Detta tror jag är väldigt viktigt om vi vill ha både en friskare befolkning och ett friskare jordklot, jag hoppas alltså att detta lönar sig i framtiden och gör att vi kommer på nya sätt att klara av motgångar i form av både klimatförändringar, antibiotika resistens, matproduktion osv.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Eftersom att jag själv spelar teater på min fritid och har ganska ofta under hela mot liv gått på teatrar, musikaler och konserter, så tycker jag att kultur är en viktig fråga. Men jag tycker faktiskt att stora delar av världen har en god tillgång på kultur för allmänheten att beskåda, vilket känns väldigt viktigt eftersom forskning har visat att kultur kan få en att må bättre och att man överlag kan få ut väldigt mycket positiva saker av kultur i alla former.

Just nu bor jag i Skåne (mer specifikt Tomelilla kommun) och jag tycker inte kollektivtrafiken håller måttet! För att man ska kunna välja bort bilen för klimatet och även plånboken så måste man kunna lita på att den går som den ska, kostar tillräckligt ”lite” och att den stannar även i små orterna, man ska inte bara ha möjlighet att åka kollektivtrafik till jobbet när man bor i städer eller precis utanför. Många på landet som kanske hade velat åka mer buss eller tåg inte har möjligheten att välja detta utan blir fast med bilen.

För inte så länge sedan tog Skånetrafiken bort en hel del stationer och ändrade rutter så att det skulle bli mer optimerade, men det man glömde var folket som bor där bussarna nu mera inte stannat längre! Förhoppningsvis så kommer kollektivtrafiken och bolagen som äger dessa ändra sin synvinkel och börja tänka mer på resenärerna och klimaten än den egna ekonomiska vinningen.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Om 30 år fyller jag 49, och eftersom jag vill ha barn så tänker jag mig att jag har det om 30 år.

Detta gör att det känns viktigt för mig att skola/förskola/andra utbildningsformer är fungerade och att ingen ska missas, alla ska ha rätten att få den utbildning och hjälpen det behöver för att klara målen. Men även att utbildningen först och främst i det lite högre åldrarna innan man slutar 9:an eller tar studenten ska ha ett fokus på att förbereda eleverna för livet: hur betalar man en räkning? Vad ska man tänka på när man har ett jobb? Hur funkar privatekonomi på riktigt? Osv. Alltså att man inte bara gör en kort budget utan att man faktiskt har riktiga förutsättningar, kostnader och inkomster.

Jag hoppas också att vi har gjort framsteg för klimatet, så som vätgasbilar, bättre industri eller eltillverkning för att kunna fortsätt leva på den här planeten i framtiden.

Att vi fattat att det inte spelar roll om hur man ser ut eller var man kommer inifrån utan att man istället dömmer folk utifrån saker de inte kan förändra, utan att man istället bedömer folk utifrån kompetens och hur personen faktiskt väljer att bete sig! Ingen ska känna sig förminskad för att det är kvinna eller har utländskhärkomst men ingen ska heller bli dömd för att de känner pengar på ett korrekt sätt.

Helt enkelt att alla har samma förutsättningar att känna pengar eller klättra i ett företag så länge man har viljan att lägga ner den tiden som krävs på jobb och utbildning. Det betyder ju såklart också att jag hoppas det fortfarande är så att alla ska kunna plugga och kanske till och med att det blir ännu billigare i framtiden att plugga vidare på högre utbildningar.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Jag vill att Sverige, Norden, världen ska vara en plats där alla är accepterade, har samma möjlighet utifrån var man utgår ifrån, där kollektiv trafiken delar gatorna med fordon optimerade utifrån klimaten. En plats Där man kan lita på att man alltid ska ha tillgång till mat, bra mat! Mat som är producerat på ett sätt att man vet att saker har gått rätt till och att producenterna har gjort sitt yttersta för att producera en fullgod råvara/produkt.

Slutligen så hoppas jag att framtida generationer ska kunna blicka framåt utan att behöva oroa sig över att klimatförändringarna går för snabbt, men också att det ska kunna blicka bakåt och tänka ”att det gjorde faktiskt sitt bästa för att ge oss detta”.

Publicerat

14 februari 2023

Berättat av

Adrian Skoog

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00122

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Gör som 779 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 779 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!