Vår framtid

Berättat av Alde Johansson

Kvinna. Född 26 mars 2004. Gymnasieelev. Avesta.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Det finns tusentals olika ämnen och perspektiv man kan gå in på i denna fråga bland annat miljö, samhällsnormer, politik osv. Jag tänker rikta in mig på just den teknologiska utveckling som skett de senaste åren. Jag är uppvuxen i en värld med smartphones, datorer, tv, internet, sociala medier osv, samtidigt som mina föräldrar och deras föräldrar snarare blivit inkastade i denna nya tekniska värld som vuxna människor. Detta gör att för mig är den här världen det normala och jag har personligen ibland svårt att se en värld utan denna teknologiska utveckling, precis som många andra ungdomar. I kontrast pratar mina mormor och morfar väldigt mycket om hur det var bättre förut. Så vem har egentligen rätt?

Den nya tekniska utveckling som skett de senaste åren framförallt i början av 2000-talet har helt revolutionerat det svenska samhället. Det finns positiva konsekvenser som kommit ur detta men även negativa. En positiv sak är att man i mycket större grad kan hålla kontakt med andra vare sig man bor i samma stad eller inte. Att man kan kommunicera med människor över hela världen bidrar framförallt till ett mer globalt perspektiv men också att familjer och vänner kan hålla kontakt med varandra i större grad även om de bor långt ifrån. Mina mormor och morfar har exempelvis en dotter som bor i USA och som de idag kan hålla väldigt bra kontakt med tack vare smartphones och videosamtal.

Man kan också i större grad få kontakt med någon om det är något litet man vill veta. Exempelvis om jag är ute med vänner och mina föräldrar ska hämta mig en viss tid vid en viss plats och något händer som ändrar planerna är det lätt löst. Jag ringer bara mina föräldrar och förklarar situationen. Mina föräldrar har också möjlighet att kolla och se vart min telefon är och då också veta varit jag är. Denna funktion skulle jag kunna tänka mig är väldigt lugnande för en förälder att ha. Å andra sidan kan det ibland kanske kännas jobbigt för mig att mina föräldrar kan kolla vart jag är hela tiden, speciellt i den ålder jag är i nu då det är meningen att jag ska försöka växa upp och slå mig fri från mina föräldrar lite.

Negativa konsekvenser kan istället exempelvis vara att vi idag är väldigt beroende av vår uppkoppling till internet. FOMO, Fear Of Missing Out, är en konsekvens av denna konstanta uppkoppling vi har till internet. FOMO innebär alltså att folk får ångest om de inte ständigt är uppkopplade online eftersom att de då kan innebära att de missar något viktigt. En annan konsekvens är att vi idag är ständigt påverkade av olika stimuli även när vi anser att vi vilar. Många idag vilar inte utan kollar på en serie eller sitter med telefonen för att vila. Vår hjärna får därför inte riktigt vila. Idag ser man en ökning i folk som är sjukskrivna på grund av att de blivit utbrända. Utbrändheten och behovet av att alltid vara ständigt uppkopplad till internet är problem vi i vårt samhälle kanske behöver ta mer allvarligt.

Den tekniska utvecklingen har också påverkat normerna och synen vi har i dagens samhälle. Medier har exempelvis blivit en plattform där folk mycket mer öppet går ut och berättar om deras historier kring exempelvis anorexia, ångest, diskriminering, homosexualitet osv vilket har gjort att ämnen som förut varit väldigt tabu belagda pratas om mycket mer i dagens samhälle. Den makt medier har i dagens samhälle leder också till att vanliga personer i större grad kan påverka det svenska systemet och politiken. Kändisar och Influencers, personer med många följare på sociala medier, sitter därför idag med väldigt mycket makt. Detta är både bra och dåligt beroende på hur de väljer att använda sin makt.

Sociala medier har också gjort att det idag är mycket svårare att dölja hur det ser ut i vissa delar av landet eller hur vissa grupper behandlas osv. Ett exempel på när sociala medier verkligen visade sin makt var när en polis mördade en svart man i USA efter att polisen inte lyssnat när mannen sa att han inte kunde andas. Efter denna händelse pratades det väldigt mycket om en rörelse vid namn Black Lives Matter. Det som hade hänt i USA spreds och folk från olika länder la upp om detta. I vissa länder gjorde man även om black lives matter till exempelvis asian lives matter. Man ändrade ordet black till den grupp i landet som var speciellt utsatta vid den tidpunkten. Detta gjorde bidrog förmodligen till polisens straff och också till att uppmärksamma olika gruppers ställning i vissa länder.

Alltså är vår värld idag mycket mer teknisk och global, vilket både har positiva och negativa konsekvenser.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Samhället har blivit mycket mer globalt än vad det förut varit, mycke tack vare den tekniska utvecklingen. Detta tycker jag är väldigt bra då länder i samma utsträckning som innan den tekniska utvecklingen inte kan dölja sättet de behandlar sin befolkning på. Det gör att om en befolkning behandlas väldigt illa i ett visst land kan omvärlden veta om det och därmed försöka hjälpa. Det kan dock leda till exempelvis krig vilket inte är en bra konsekvens så här är det viktigt att när länderna försöker hjälpa en befolkning som behandlas dåligt att de gör det på ett bra sätt, vilket är svårt.

Samtidigt gör det att befolkningen själva som lever i länder där det blir dåligt behandlade kanske också själva får en annan synvinkel. Tidigare kanske det trott att alla länder behandlar sin befolkning på det viset och att dem har det bra. Med medier så kan människor se andra länder och andra perspektiv. Det utvecklas därför en större acceptans för olika normer, värderingar, människor osv.

Det jag skulle vilja förändra här är att se till så att stater själva inte kan censurera de dem inte vill visa. Information och vetskap är makt och att då begränsa den så begränsas även befolkningens makt, oftast jobbar diktaturer på detta sätt för att inte bli av med deras makt. Jag tänker också att det är viktigt att vi får en balans i världen där tekniken inte helt tar över. Att vi kanske har digitala samtal mellan politiker från olika länder men också att de träffas på plats, eftersom det är en annan upplevelse att träffas i verkligheten och via en skräm. Jag personligen tror att saker lättare kan missuppfattas via en skärm än i verkligheten

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Jag hoppas att vi mycket mer öppet pratar kring tabu ämnen och är mer accepterande av det “onormala”. Att rasismen och diskriminering som i olika slag finns idag försvinner. Vare sig det faktiskt kommer försvinna är en annan fråga. Men jag tror att det kommer minska framöver, kanske inte inom de kommande 30 åren men att med tiden kommer vi lära oss mer och se fler perspektiv i synnerhet med den globala utvecklingen. Med det kanske vi också kommer kunna acceptera exempelvis att vi har olika hudfärg men att vi fortfarande är människor. Många människor som diskriminerar är ganska ovetande och flertal till och med diskriminerar folk utan att ens veta om det.

Även att den tekniska utvecklingen fortsätter och är ett hjälpmedel men inte tar över helt. Exempelvis AI som nu blir allt mer och mer utvecklat inte gör att vi slutar tänka själva utan istället gör att vi har mer tid och kanske slipper göra saker som tar tiden men fortfarande utvecklar oss själva och vår hjärna. För gör vi inte det kommer det vara extremt lätt för exempelvis diktaturer att ta över och bestämma då vi människor inte vet tillräckligt mycket för att säga emot.

Vi lär oss idag i skolan kring hur man upptäcker vad som är sant eller falskt på internet. Vilken information man kan lita på osv. Vi behöver fortsätta utveckla detta för att inte bli manipulerade och utnyttjade. Förhoppningsvis blir det en ännu större del av skolan i framtiden.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Jag tror att den tekniska utvecklingen fortsatt ökat markant frågan är hur vi människor använder denna tekniska utveckling. Har det blivit ett hjälpmedel som gör att vi blir ännu smartare och utvecklar mer eller har det tagit över och gjort att vi människor blir ännu mer bekväma. Jag personligen hoppas på att vi fortsätter utveckla tekniken och ha det som hjälpmedel att vi fortsätter använda vår hjärna och utveckla vår hjärna, annars känns vi väldigt utsatta för manipulation. Något jag är väldigt säker på dock är att våra liv kommer se helt annorlunda ut än vad dem gör idag.

Publicerat

24 februari 2023

Berättat av

Alde Johansson

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00164

Gör som 778 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 778 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!