Vår framtid

Berättat av Anna

Kvinna. Född 29 juli 1982. . Umeå.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Jag trivs med mitt liv i Umeå där jag bor tillsammans med min man och två barn. Jag har allt jag behöver och i Umeå är det nära till det mesta och en fin stämning och hjälpsamhet mellan Umeborna.

Jag ägnar mig bl a åt att springa i grupp med andra i prattempo, deltar i bokcirklar och sjunger i kör. Gillar aktiviteter som bygger gemenskap och samtidigt har ett relativt litet klimatavtryck.

Det finns många förbättringsområden för att leva ett mer klimatsmart liv. Exempel på områden som jag fokuserar på just nu är att minska matsvinn och välja cykel, buss eller tåg när jag reser.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Vi behöver lära av vår historia för att tillsammans fortsätta värna demokrati, återuppbygga välfärden och drastiskt minska vår klimatpåverkan.

Några områden som jag ser som särskilt viktiga är att prioritera resurser till skolan för att lägga grunden för trygga, kloka medborgare samt fokus på insatser för att förbättra den psykiska ohälsan.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Vi har insett att ett tidigare fokus på individ, slit och släng, kapitalism, rasism, maktkamper och klimatförstöring inte var hållbart och gjorde oss olyckliga.

Vi lever nu i klimatneutrala, demokratiskt, socialt hållbara samhällen med en stark välfärd.

De flesta människor ser sig som en del av samhället och vill vara med och bidra. Vi arbetar mindre vilket har gett tid till lokalt engagemang i närområden där vi bor. Vi ser varandra, varandras barn, delar saker med varandra istället för att köpa nytt, bygger en social gemenskap och tillit. Vi tar oss också tid till vår hälsa vilket har fått många positiva effekter. Folkbildning och föreningsengagemang blomstrar och vi möts ofta över generationsgränserna vilket bl a att lett till att vi lär av varandra och känslan av ensamhet bytts ut av gemenskap och mening.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Gemenskap, tillit, jämlikhet och att vilja att gemensamt bidra till vårt samhälle karaktäriserar våra samhällen.

Vi har lärt oss att vi måste leva i samklang med varandra och naturen. Demokratin är stark och medborgarna ser att de har en möjlighet att påverka, låga trösklar för engagemang har bidragit till lokalsamhällen där vi hjälps åt och vill bidra till vårt samhälle.

Barnen står i fokus och resurser prioriteras för att satsa på skolan, fritidsaktiviteter, trygghet, psykisk ohälsa och annat för att lägga en grund för kloka och trygga medborgare. Barnen tas på allvar och blir lyssnade på. Vi har insett att förebyggande tidiga insatser är mer effektiva i det flesta fall.

Lärare, sjuksköterska, vårdpersonal och liknande yrken med människan i fokus är otroligt attraktiva. Alla människors lika värde är en självklarhet.

Med gemensamma krafter har vi insett vikten av att stoppa klimatförändringarna och vi lever nu i klimatneutrala samhällen.

Publicerat

21 mars 2023

Berättat av

Anna

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00218

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Gör som 760 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 760 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!