Vår framtid

Berättat av Emilia Ekström

Kvinna. Gymnasie. Falun.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Det kan till exempel handla om ditt hem, ditt bostadsområde, ditt arbete, dina mat-, inköps- och resvanor och ditt förhållande till natur och klimat. Eller något annat som är viktigt för dig. Om du har ändrat något i ditt sätt att leva de senaste åren får du gärna skriva om det också.

Ett tips! Börja med det första du kommer att tänka på.

Det första jag kommer att tänka på är skolan när jag tänker på mitt liv. Skolan är en plats man spenderar mycket tid på och jag kan idag inte minnas en tid då skolan inte varit en del av mitt liv. Vi börjar idag skolan vid 6 års ålder. Vi går i skolan måndag-fredag från det att vi är 6 år tills dess att man är 18/19 år då man tar studenten. (det är åtminstone det allra vanligaste). Efter studenten kan man plugga vidare eller välja att börja arbeta direkt. Jag gillar skolan, emellanåt iallafall. Skolan har alltid varit en trygg plats fylld med aktiviteter och kompisar. En plats där man fått hjälp och lära sig. Med också en plats laddad med att saker och ting ska vara på ett sätt för att det ska vara bra. Skolan idag bygger egentligen på dina prestationer och hur bra du förhåller dig till de instruktioner du mottar. När du går i sjätte klass får du för första gången betyg i Sverige så som det ser ut idag. Betygssystemet bygger på A-F där F är underkänt och A mycket väl genomfört. Att du som 12/13 åring börjar bli präglad av hur bra / dålig du är(eller ja, presterar). Påverkar ofantligt. För mig har det alltid varit enkelt, jag har haft tur och lyckats med det jag gjort. Jag har fått bra betyg från start och stärkt mitt självförtroende genom detta. Men det är inte samma för alla. Att så ung få höra att man inte klarar av det man förväntas, och att man SÅ TIDIGT börjar jämföra sig själv och sina prestationer med andra är inte nyttigt för någon. Systemet är dessutom väldigt fyrkantigt, har du problem med att läsa/skriva eller har till exempel adhd kommer det att uppstå problem. Simpelt för att systemet inte är anpassat efter alla olika individer. vilket likaså är någonting som blir problematiskt i längden.

På senare år har det skett stora insatser för att aktivt arbeta mot att skolsystemet ska passa alla oavsett vad. Men jag upplever att dessa insatser är långt ifrån tillräckliga. Jag vill att alla ska ha samma förutsättningar, att man inte ska basera sitt värde på sina prestationer i så pass ung ålder ( kanske istället bara använda omdömen för att se hur man ligger till utan att sätta en stämpel på det ). Att skolsystemet bör anpassas efter allas olika behov, det ska inte alltid behövas en extra lärare eller extra tid EGENTLIGEN. Förhoppningen hade istället kunna vara att alla ska få de förutsättningar man behöver utifrån systemet att klara det man behöver på den avsatta tiden och de resurser som det nya systemet då hade utgått ifrån.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Det kan handla om välfärd, konsumtion, samhälle, bostäder, miljö, kommunikationer, utbildning, arbete, politik, migration, teknik, försvar, sjukvård och energiförsörjning. Eller något annat du tycker är viktigt.

Sveriges miljöpolitik är väldigt drivande och vi i vårt land är väldigt måna om den situation vi befinner oss i och att vi måste göra något då vi befinner oss i en klimatkris. Detsamma gäller övriga Norden och egentligen världen med. Men desperationen för utveckling, njutning och vinst rent ekonomiskt är drifter som idag verkar väga tyngre än den instinkt vi alla har, att överleva. Vi får ständigt höra att vi inte kan fortsätta i den här takten då det kommer att sluta med att jorden kommer att gå under. Jag vet att vår generation är shoppingberoende, desperata och och obrydda om våra barn och barnbarn och jag hoppas sannerligen att vi inte förstör allt för mycket för kommande generationer som ska ta över denna planet.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Precis som i föregående fråga kan det handla om välfärd, konsumtion, samhälle, bostäder, miljö, kommunikationer, utbildning, arbete, politik, migration, teknik, försvar, sjukvård och energiförsörjning. Eller något annat du tycker är viktigt.

Om 30 år tror jag att skolan som sagt kommer att ha utvecklats till det bättre. Börjat anpassas efter folks behov och folks situation. Jag tror även man kommer utnyttja teknologin istället för att se den som ett hot som vi idag kanske gör. Jag tror betygssystemet kommer att bygga på samma principer för att kunna estimera kunskaper och liknande. Jag tror det kommer se likadant ut i övriga Norden och även i världen. Jag tror dock globalt sett att det kommer att bli viktigt att prata om världen som ett. Tex idag har vi i svensk skola mycket geografi och kunskap om världen och språk men så är de inte för alla. USA har en märkbar brist på kunskap vad gäller övriga planeten. Jag tror skolan kommer bli en mer global enhet och framförallt i Norden.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Dags att ta fram de stora visionerna. År 2173 firar Nordiska museet 300 år. Hur vill och tror du att Sverige, Norden och världen ser ut då? Utgå gärna från de ämnen du tagit upp i tidigare frågor. Ditt svar kan komma att tas fram i utställningar på museet.

Om 150 år så tror jag att skolan och dess system ser HELT annorlunda ut. Utifrån hur vårt samhälle ser ut och och vilken riktning det går i nu kommer vi att fortsätta framöver. Jag tror att skolan kommer att vara anpassad efter alla olika individers behov. Och man kommer inte behöva ta in extra resurser för att det grundläggande systemet inte är tillräckligt. Utan att de kan finnas extra resurser som ett plus och för att alla ska få mer och bättre hjälp till exempel.

Jag tror dock inte att den skola som vi idag känner till kommer att vara den som framtiden också går till och känner till. Idag har alla Svenska, Engelska och Matematik. På gymnasiet på samhällsvetenskapliga programmet läser vi dessutom psykologi, samhällsvetenskap, kommunikation och idrott.

Jag tror att upplägget för svenska skolan kommer att förändras i takt med att kommande generationer växer upp och tar över styret parallellt med den ökande teknologin vi ser tecken på redan idag. Vi har på matematiken mattebok, block och penna och miniräknare till vissa uppgifter. Men sanningen är ju att vi alltid annars ute i det verkliga livet faktiskt har tillgång till miniräknare. Frågorna bland oss elever spirar redan nu, varför vi ska lära oss matte när man kan googla eller använda photomath.

Varför ska vi lära oss analysera problem och konflikter när det finns AI- robotar som kan göra precis detta åt en?

Varför ska vi kunna källhänvisa och göra allt de som vi gör i skolan när vi egentligen har tillgång till resurser som kan göra detta åt oss?

I takt med den stora utvecklingen vad gäller teknologin tror jag att skolan kommer att behöva anpassas för att som det är nu, krockar skolan och den teknologi vi möter utanför skolsalarna.

Jag tror att det kommer att vara viktigt med skola och utbildning och att man kommer att prioritera platser som inte har tillgång till utbildning idag. Jag tror alltså att samtliga kommer behöva gå i skolan och ha tillgång till skola globalt sett om 150 år.

Publicerat

24 februari 2023

Berättat av

Emilia Ekström

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00157

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Gör som 763 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 763 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!