Vår framtid

Berättat av Fia Jansson

Kvinna. Född 26 april 2005. Hofors.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Om jag tänker på hur jag lever idag så är det absolut första jag kommer på en negativ förändring som har skett under de senaste åren, vilket jag också tror kan vara i samband med att man åldrats men också i och med att jag har flyttat. Jag bodde under min uppväxt i Torsåker, en väldigt liten och trevlig kommun där alla människor i princip kände alla, man var trevlig och pratade med alla men också hejade på folk man inte kände. Idag tycker jag att det verkar som att sättet vi ser på okända människor har blivit helt annorlunda, jag bor nu mer varannan vecka i Hofors och varannan i Gävle men det är inte någonting som är likt hur det såg ut förr. Till Exempelvis så hejar man idag inte på folk man inte känner och det känns heller inte längre som att folk är lika intresserade av att “samarbeta” med folk man inte känner för att vara trevlig och liknande i kommunen man bor.

Något som jag tycker har blivit en positiv förändring är väl att man idag och nu mer är mer försiktig när det gäller många aspekter, vi är mer försiktiga när vi pratar, med det menar jag hur vi använder oss av vårt språk. Jag tycker också att vi har blivit mer försiktiga och uppmärksamma när det gäller både mat och inköpsvanor men också resvanor, vilket hänger ihop lite med inflation men också att det har skett en stor utveckling hos oss människor.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

utbildning, arbete, politik, migration, teknik, försvar, sjukvård och energiförsörjning. Eller något annat du tycker är viktigt.

Nu när jag funderar på hur livet både här i Sverige men också i Norden och världen ser ut idag så finns de några aspekter som jag tycker fungerar bra vilket är att utbildningsnivån har blivit allt högre än vad den var förr i tiden, våra allmänna kunskaper har också utvecklat sig och detta tror jag bidrar till bland annat mycket högre livskvalitet men också mer produktivitet än vad der var förr.

Jämnställdheten och jämlikheten har med åren bara blivit allt bättre och i samband med det så har det blivit en mer jämnare fördelning av inkomster.

Något som har utvecklat sig nå otroligt mycket är digitaliseringen, den skulle jag säga är i allt högre grad nu än för flera år sedan och detta underlättar kommunikationen mellan oss människor och underlättar vardagen. Det har utvecklats i det sociala också som gjort att tryggheten blivit allt mer seriösare, vi har med tiden fått en allt mer generös sjukförsäkring men också en mer generös pensions och arbetslöshetsförsäkring, detta kan vi medborgare som f ta del av se som både ett skydd och stöd.

Något som fungerar mindre bra i Sverige, Norden och världen det är bland annat att det har ökat socialt och ekonomiskt och blit allt mer ojämlikt, i lång sikt kan denna aspekt vad jag tror leda till sämre hälsa men också en stor oro i samhället.

Något annat som vi måste på något vis få bukt på och som måsre förändras är hur vi ser på våran miljö, det har skett stora klimatförändringar och miljöförstöringar, detta hotar ju verkligen hela planetens överlevnad i negativ syftning.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Om 30 år så vill jag att Sverige, norden och världen ska ha kunna utvecklats så positivt som det går, till stor del inom de aspekterna som jag besvarade i frågan ovanför. Men det vi måste tänka på om vi vill att det ska ske en förändring är att ingen kan göra allt men alla kan göra något, och med det menar jag att vi måste alla hjälpas åt.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Jag tycker det känns och är väldigt svårt att förutsäga hur Sverige, Norden och världen kommer att se ut om 150 år, det är ett mycket långt tidsspann. Men ett exempel jag kan komma och tänka på är att om den teknologiska utvecklingen och allt som har med digitaliseing och liknande attv göra , om den fortsätter i samma takt som det gjort på senaste åren så tror jag att det kommer att förändra både samhället men också mänskligheten på ett sätt som är väldigt svårt att kunna föreställa sig om.

Lika med klimatförändringarna, om dom fortsätter i den takt som senaste år och inte hanteras på ett så effektivt sätt som möjligt så tror jag det kommer att leda till allvarliga konsekvenser för alla liv runt om hela jorden. Det kan handla om att det blir stigande havsnivåer, extrema väder men också helt förändrade ekosystem.

Så det jag tror är att människor som lever om 150år kommer leva i en värld som är allt mycket annorlundare än dagens värld. Det kommer ha skett nya teknologiska framsteg och jag hoppas verkligen att man ser på hur viktigt det är att man fortsätter jobba för en hållbar framtid men också att man förbereder sig på framtida scenarion.

Publicerat

24 februari 2023

Berättat av

Fia Jansson

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00174

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Gör som 778 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 778 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!