Vår framtid

Berättat av Fjdodor

Man. Född 31 oktober 1955. Dagledig åldring. Hörle (Värnamo).

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Jag bor i en liten ort som känns trygg och vi grannar känner varandra. Tyvärr innebär litenheten att kommunen inte känner något större behov av att erbjuda annan service än den lagstadgade. Kollektivtrafiken är obefintlig, offentlig och kommersiell service saknas. Vi hänvisas till tätorten som ligger 9 kilometer bort.

I framtiden får vi arbeta på samåkning, gemensamma inköp och tänka bort ”det enskilda ägander”. Varför skall alla boende har en egen bil, en egen verktygsuppsättning m.m.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Tidigare har solidariteten varit oomtvistad, nu betonas motsatsen. Militarisering och krigsretorik har blivit vardagsmat, istället för att betona det goda samtalet.

Sverige knyts allt närmare den imperialistiska supermakten och omvärlden ses som hotfull. Med modern kommunikationsteknik har vi oanade möjligheter till kunskapsutbyte och möten, men stället odlas inskränkthet.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Självfallet vill jag att Norden skall vara en föregångare på miljöområdet, i skapande och positiva kontakter med omvärlden. En hälsosam livsstil i en livsbejakande miljö minimerar behovet av s.k. sjukvård och ägnar sig åt friskvård. Rätten att leva ett friskt liv betonas, istället för en eländig ålderdom.

Arbetslivet förändras och arbetstiden förkortas. Automatisering och minskat konsumtionsbehov går hand i hand. Hantverket får en renässans och återvinnig blir en självklarhet.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Med nuvarande utveckling har jag svårt att sia om framtiden år 2173. Förhoppningsvis har vi lyckats hantera miljöfrågorna och skapat en hållbar livsmiljö för människan och flertalet djurarter. Det militärindustriella komplexet har skrotats till förmån för långsiktigt hållbar teknik och medmänskliga möten. Vi pratar inte om den andre som en främling, utan en vän

Publicerat

21 mars 2023

Berättat av

Fjdodor

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00215

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Gör som 778 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 778 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!