Vår framtid

Berättat av Gustav Björkgren

Man. Född 29 september 2006. Studerar i gymnasiet. Borlänge.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

I mitt personliga liv har jag alltid svårt att reflektera över vad som är bra, vad som fungerar bra jämfört med vad som behöver förbättras. Vi människor förstår andra människor men vi kan samtidigt inte sätta oss in i andra personers situationer, deras problem och deras vardag.

Men någonting som präglar vårt samhälle mycket är hur vi ska se ut, på jobbet, på skolan, hemma och många andra ställen där vi konstant träffar människor. Skönhetsidealen är någonting som styr vårt samhälle mer än vad vi tror. För var ärlig mot dig själv, om du ser en person som har någon typ av intellektuell funktionsnedsättning ute på stan, riktar du direkt en extra blick mot den personen jämfört med om det skulle vara en helt vanlig person som just passerade dig. Och det är därför jag menar att skönhetsidealen i vårt samhälle styr oss väldigt mycket.

Eftersom det styr oss väldigt mycket är det också någonting som vi behöver lägga mycket tid och arbete på, att alla ska få kunna se ut hur man vill, uttrycka sig hur man vill och klä sig hur man vill. Vi i Sverige har ingen som helst gräns eller stopp för hur människor ska få klä sig utan alla har sina fria val och tyglar att dra i. Men ändå så är det någonting som stoppar oss från att klä oss hur vi vill. Och det är samhällssynen. För ifall jag ska hänvisa till det exemplet som jag drog innan med den personen som hade en intellektuell funktionsnedsättning blir det ganska lika ifall vi ser en kille som går på tunnelbanestationen med en rosa prinsessklänning.

Skönhetsidealen bestämmer över oss mer än vad vi tror och konstant så ser vi influencers och andra ungdomar som indirekt berättar och förklarar hur vi ska se ut. Jag tycker själv att jag är en person som påverkas mycket av skönhetsidealen, men för mig är det inget problem. Men jag vet sen tidigare erfarenheter att det finns väldigt många personer ute i samhället som blir påverkade på ett negativt sätt, och detta kan resultera i psykisk ohälsa, ångest och depression. Att man inte får eller vill klä sig hur man vill på grund av samhällssynen är någonting som måste förändras och förbättras. Vi alla måste hjälpas åt för att kunna göra det normalt att kunna klä sig och bete sig hur man vill utan att man får obekväma blickar på sig.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Det jag tycker fungerar bra idag är hur samhället hjälps åt för att lösa diverse problem. Under coronaviruskrisen så såg vi tydligt att vi faktiskt kan hjälpas åt och det är någonting som glädjer mig. Jag tycker också att samhället hjälps åt med att få vårt samhälle till en mer jämlik plats att leva på, man tar ställning för jämlikheten och vi ser tydligt stora framsteg när det gäller jobb, lön och hur kvinnor respektive män behandlas. Sett till historien har det skett framsteg gällande jämlikhet mellan män och kvinnor och jag ser inte heller bara för att vi har det ganska jämlikt nu, att samhället och människorna slutar att hjälpas åt. Det glädjer mig att veta att vi i samhället kan hjälpas åt för vi vet samtidigt att det kommer att komma andra, stora och hemska kriser men det är då en trygghet att kunna förstå att vi människor finns där för varandra.

Men vi människor måste samtidigt hjälpas åt ännu mer för att vi kan tydligt se hur vårt klimat runt om i världen blir allt sämre och att växthuseffekten ökar. Det är någonting som oroar människor och det är någonting som vissa människor ser mycket illa på jämfört med personer som inte ser så mycket fara i det. Baserat på forskning som tagits fram under de senaste åren ser vi hur vårt klimat är och kommer bli sämre och sämre. Men någonting som känns tryggt är det jag skrev tidigare, att vi människor tillsammans kan klara av kriser. Men någonting som jag har reflekterat över är hur vi människor inte är så bra på att tänka och förebygga katastrofer. Det jag menar är att vi väntar tills det har skett en katastrof, istället för att kunna vara så kompetenta så att man kan förutspå att det kommer hända. Att vi lever i dagens tekniska värld och att människor idag har den typen av kompetens är fantastiskt så att vi tydligt kan framställa och se att det kommer ske en klimatkris ifall vi inte agerar. Jag tror dock att vi måste agera mer, åka mindre bil, flyga mindre eller hitta uppfinningar och lösningar som gör att vi inte förstör vår planet. Jämlikheten mellan män och kvinnor som jag skrev lite tidigare om måste också förbättras men i det fallet om vi jämför med klimatkriser och annat är jag väldigt optimistisk på att vi kommer att lösa det och att lönen, arbetsvillkoren m.m. kommer att vara jämlika mellan män och kvinnor.

Min sista punkt som jag tycker att vi människor i samhället måste tänka på är hur vi behandlar andra personer. Och med det menar jag gällande kultur, utseende och religion. Rasism är någonting som finns överallt i vårt samhälle, på jobbet, skolan och på stan. Detta är såklart inte någon argumenterande text men jag förstår inte hur människor kan ha sådana stora och hemska fördomar om andra personer baserat på hur de ser ut eller vilken typ av religion de tillhör. Som jag skrev tidigare i texten har vi tydliga bevis att vi tillsammans kan hjälpas åt, och gällande detta ämne skulle jag vilja se större uppslutning och mer engagemang så att vi tillsammans kan säga hejdå till rasismen runt om i vårt samhälle.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Jag vill att Sverige, Norden och världen ska vara ett mer jämlikt samhälle där män och kvinnor kan få samma jobb med likadan lön samtidigt som skönhetsidealen, sexualitet och könsrollerna i samhället kan vara mycket mer breda och fria. Vi ser tydligt hur vissa religioner och delar i världen inte tillåter att man klär sig hur man vill och detta är såklart är stort problem enligt mig men även många andra delar lika tankar som jag. Det är samtidigt svårt för mig som inte tillhör en viss religion att sitta och skriva saker som jag inte har någonting att göra med. Men med de tidigare erfarenheter som jag har och de kommentarer jag hört ifrån de personer som faktiskt tillhör de religioner som inte tillåter att man klär sig hur man vill, har beskrivit samma tankar som jag just skrev om. De tycker det är orättvist och otryggt att de inte får klä sig hur man vill och att de inte får visa vilka det egentligen är.

Ifall jag tittar på vårt samhälle idag där många protester nu har utbrutit i diverse länder med en diktatur och därefter försöker dra några typer av slutsatser gällande framtiden om 30 år så hoppas jag och faktiskt tror att människorna tillslut kommer att vinna över diktaturer och att människorna kommer att få klä sig lite mer hur de vill. Det kommer att ta långt tid och att “övertala” en viss religion är inget enkelt och lätt uppdrag att göra, men jag tror samtidigt att det är nödvändigt. Inom hur långt respektive kort tid det är, återstå att se men med tanke på protesterna i dagens samhälle som präglar Mellanöstern men även andra delar av världen så är det rimligt att se att om 30 år så har samhället runt om i världen blivit ett mer välkomnande och öppet samhälle där de olika religionerna tillåter människor att klä sig, bete sig och vara den man vill.

Ifall vi tittar lite mer in i Sverige och Norden går jag åt samma håll när det gäller vad som kommer ske om 30 år. Redan idag så ser vi tydligt hur Sverige och Norden ligger före andra länder gällande könsroller, sexualitet och skönhetsideal. Med att Sverige och Norden “ligger före” menar jag såklart att Norden välkomnar människor att se ut och vara den man vill utan några som helst begränsningar. Jag hoppas och tror att vi fortsätter i den riktningen och därför när jag utvärderar samhället om 30 år, kan vi se en positiv förändring gällande dessa ämnen.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

När man ska göra en sådan typ av utvärdering och gissning så är det väldigt viktigt att först titta till historien för att sedan kunna förutspå framtiden. Över de senaste 100 åren ser vi en tydlig skillnad på hur vi människor har utvecklat tekniken och hur vi människor för det mesta använder tekniken på ett positivt sätt. Därför tror jag att vi människor kommer fortsätta att utveckla tekniken för det mesta på ett positivt vis. I Sverige och Norden men också Europa tror jag vi kommer ligga i framkant med den medicinska utvecklingen och med hjälp av tekniken kommer vi att hitta vaccin och botemedel mot de svåraste typen av nya eller även gamla virus. När vi har fått ett bättre medicinskt förhållande kan det också resultera i att människor kommer kunna leva mycket längre än vad vi gör idag. För 50 – 100 år sedan ser vi en tydlig skillnad på att vi idag har en längre livslängd än de för 50 – 100 år sedan. Och om vi går tillbaka ännu längre i tiden typ 1700 talet så ser vi hur människor bara levde till man var typ 35 år. Med den fakta så ser jag verkligen inte varför det skulle vara orelevant att gissa på att vi om 150 år kan leva upp mot 200 – 250 år med den medicinska utvecklingen som kommer att ske.

Med den medicinska utvecklingen som jag tror kommer att komma och med den utveckling vi gjort gällande könsroller och sexualitet så tror jag att det kommer bli mycket mer vanligt med att göra könsoperationer och att enkelt och smidigt kunna byta kön. Detta kommer resultera i att det kommer att bli mycket mer vanligt och inte så konstigt att byta kön och det kan komma att resultera i att det kommer vara helt normalt med könsbyte, vilket det inte är idag om vi ska vara helt ärliga.

Men som många andra scenarion så måste vi också se till andra typer av saker om mycket väl kommer kunna hända. Och det är framförallt klimatet på vår planet. Ifall dessa enorma utsläpp som släpps ut i naturen idag fortsätter att komma ut så kan vi få ett helt annat samhälle om 150 år. Det kan bli så att världsledarna går ihop tillsammans och stoppar alla transportmedel såsom bilar, flyg och båtar så att vi kan rädda vår planet eller så blir det helt tvärt om att världsledarna istället börjar bråka och det utbryter ett världskrig med uppgraderade vapen och vapen eller bomber som kan utplåna ett helt land eller en hel planet. Det är inte någonting som jag kan avgöra vad som kommer att hända men jag har iallafall nu öppnat lite olika tankesätt om hur världen, Sverige och Norden kan komma att se ut om 150 år!

Publicerat

24 februari 2023

Berättat av

Gustav Björkgren

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00167

Gör som 778 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 778 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!