Vår framtid

  • Inger Rudberg

  • Inger Rudberg

Berättat av Inger Rudberg

Kvinna. Odlande pensionär. Stenkyrka.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Bättre kollektivtrafik. Helrenovering av vårt hus byggt 1906. Även renovering/ombyggnad av samtliga ekonomibyggnader

Utöka odlingen som vi startade 2017. Vi är självförsörjande på det mesta. Vill ha en jordkällare för bättre förvaring av det vi odlar

Vi tar hänsyn till klimatet och djurlivet när vi odlar. Använder gödsel från våra egna djur. Delar av gödselstacken får ligga länge för att bli jord. Tar vara på avfallet från trädgården så vi får egen jord/näring

Solceller vill vi ha

Bättre resor till fastlandet för att kunna träffa våra 3 barn och de 7 barnbarnen som bor där

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Kan i dag bara känna att det är på tok för mycket som i te fungerar. Särskilt vård och omsorg är katastrofalt dåligt

Ökning av takten på att bygga mer boenden är viktig. Särskilt på landsbygden. I takt med det även skapa bättre tillgång till skolor, affärer och kommunikationer

En gammal slogan dom behöver lyftas fram och bli en målsättning

HELA GOTLAND SKA LEVA

Vi sorterar vårt avfall. Undviker förpackningar

Handlar miljövänligt men väljer inte ekologiska varor.

Skogen behöver tas vara på. Så många nedfallna träd som bara ligger och ruttnar när många saknar energi/värme i sina hus

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Jag hoppas att jag då finns kvar i det här livet som en pigg 100 åring. Fyller 70 i år

Att vår gård är full av de aktiviteter som vår dotter Beatrice redan har börjat bygga upp i sitt företag MEDVITUND.

Att hon har volontärer från Sverige men även från andra länder

Att det bedrivs ett lantbruk med regenerativ inriktning på gården.

Naturligtvis är alla byggnader renoverade.

Solceller finns

Jag hoppas på en bro mellan Gotland och fastlandet eller åtminstone samma priser på att åka färjan som att köra på labdsväg

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Att fler människor är självförsörjande med hänsyn till naturen och ett rikt djurliv från de allra minsta mikroorganismerna till de större vilda djuren.

Att fler har egna djur för mat

Fler bostäder, skolor, affärer och bättre kommunikationer så att HELA GOTLAND KAN LEVA

En bro mellan Gotland och fastlandet

Publicerat

28 februari 2023

Berättat av

Inger Rudberg

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00184

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Gör som 763 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 763 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!