Vår framtid

  • Bild: Pinterest

Berättat av John Doe

Könstillhörighet: annat.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Välkommen till framtiden!

Utforska vår tidslinje med framtida förutsägelser…

Senaste uppdateringarna | Tidslinje | Bloggar | Funktioner | Gemenskap | Forum

https://www.futuretimeline.net/

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

2050

Mänskligheten står vid ett vägskäl

Världen 2050 är en värld av kontraster och paradoxer. Å ena sidan har vetenskap och teknik fortsatt att utvecklas som svar på framväxande kriser, utmaningar och möjligheter. Detta har skapat radikala förändringar inom genetik, nanoteknik, bioteknik och relaterade områden. Å andra sidan har många av samma tekniker varit så störande att det har lett till en mer skrämmande, oförutsägbar och kaotisk värld än någonsin tidigare. Mänskligheten står nu vid ett vägskäl som kommer att avgöra dess framtida väg i århundraden framöver – överlevnad eller förstörelse, välstånd eller kollaps.

Några av de mest omhuldade politiska, ekonomiska och sociala strukturerna har vänts på huvudet. På sätt och vis förblir kapitalismen den dominerande ekonomiska modellen, men utvecklas nu drastiskt som svar på ekologiska effekter, * resursbrist , * demografiska trender, * teknik * och en mängd andra faktorer. * Den oändliga konsumtionskulturen som var förhärskande i hela den första världen har nästan kollapsat, ersatt av ett samhälleligt behov av att bevara. * Även om det fortfarande finns många rika människor runt omkring, är pengar koncentrerade till en krympande överklass. År 2050 ses ”traditionell” frimarknadskapitalism till stor del som ett trasigt system.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

2170

Underjordiska månstäder är utbredda

Under andra hälften av 2000-talet gjorde uppkomsten av billiga rymdresor * det relativt lätt att komma åt månen och dess yta. Detta ledde till en uppsjö av nya upptäcktsresande, entreprenörer och kooperativ som ville sätta sin prägel på dess outvecklade territorier. Nu, nästan hundra år efter dessa tidiga nybyggare, har månmiljön blivit en bikupa av aktivitet.

Lavatunnlar – bland de mest eftertraktade platserna – hade bildats i det gamla förflutna av smält sten som flödade under jorden, antingen från vulkanisk aktivitet eller inverkan av kometer och asteroider som fick terrängen att smälta. Dessa lämnade efter sig enorma grottor, där några av de största visade sig vara över 100 kilometer långa och flera kilometer breda.

Teleskopiska observationer, kretsande sonder och landare under 1900- och 2000-talen avslöjade mer och mer information om dessa regioner. Så småningom blev det möjligt att skicka flottor av automatiserade drönare och andra fordon under ytan – för att producera detaljerade 3D-kartor med bildtekniker som LiDAR* och myontomografi. Den senare hade använts med stor framgång på jorden; att avslöja dolda kammare i de egyptiska pyramiderna, till exempel; och att upptäcka kärnämne i fordon och lastcontainrar i icke-spridningssyfte; och att övervaka potentiella underjordiska platser som används för kolbindning. Dess användning på månen möjliggjorde djup avsökning av tunnlar med hög rumslig upplösning.

Publicerat

21 februari 2023

Berättat av

John Doe

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00136

Gör som 763 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 763 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!