Vår framtid

Berättat av Jonatan Wadensjö

Man. Född 14 september 1995. Konstnär/illustratör. Stockholm.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Det jag är stolt över idag är att jag har så pass mycket tankar och innovativa lösningar på både kreativa och samhälleliga plan.

Jag skulle vilja hitta svar på hur jag ska bli mer motiverad, förverkliga alla mina idéer och lyckas hålla energin uppe tills jag har åstadkommit något större som ger glädje åt både mig själv och min omgivning.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Det som fungerar bra är även i mångt och mycket det som långsamt sliter på vår gemensamma tillvaro och polariserar den. Jag fascineras av de teknologiska och vetenskapliga framsteg vi gör dagligen, men dessa blir inte till någon nytta om vi inte förvaltar vår planet och vårt samhälle.

Vi måste återgå till att tro på vetenskap och fakta. Bejaka de positiva egenskaperna vi har som flockdjur och hantera de negativa på ett konstruktivt sätt. Involvera frågor kring psykologi, sociologi och biologi när vi försöker förstå våra medmänniskor. Skrota allt vad identitetspolitik och tribalism heter när vi ska lösa viktiga samhällsfrågor och var mer krass och klarsynt när det kommer till problemlösning. Detta utan att tumma på vår medmänsklighet.

Vi som vill vara optimistiska och pragmatiska ska inte hållas gisslan av makthungriga opportunister och som vill göra sig ett namn på bekostnad av tryggheten. Var konstruktiv men visa integritet. Samarbeta. Särbehandla inga grupper, varken positivt eller negativt.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Jag vill att vi förvaltar den nya generationen teknologi som håller på att växa fram på ett demokratiskt och hållbart sätt. Jag anser att det bästa för människan är att leva så naturligt nära vår biologiska ”programmering” som möjligt, men med fokus på utveckling och framsteg. Se hur hjärnan påverkas av dagens samhälle och sträva efter att minska stress och psykisk ohälsa. Bygg tillit och broar mellan människor.

Om detta inte är möjligt och om samtidens negativa sidor tagit över med världskrig, misär, fattigdom och svält är jag öppen för en mer kontroversiell lösning. Vi lär oss aldrig av historien eftersom våra hjärnor fortfarande ser likadana ut som för 10.000 år sedan, men med den artificiella intelligensens framfart tror jag att vi på sikt kommer kunna göra ingrepp i vårt psyke, på samma sätt som kosmetisk kirurgi idag. Med teknologiska verktyg kan vi då reducera våra primitiva drifter och beteenden och på så sätt kunna ta nästa steg i civilisationens utveckling, både medicinskt, teknologiskt, politiskt, ekonomiskt, m.m.

Om 30 år börjar vi nog nosa på detta, vilket kommer följas av omfattande diskussioner gällande bl. a. säkerhet och integritet. Vi inser dock så småningom att utvecklingen är oundviklig på samma sätt som digitaliseringen idag. Metaverse blir en grej på riktigt och vi kan nu gå in i alternativa världar, men den vanliga verkligheten dominerar fortfarande tillvaron.

I övrigt så tror jag att AI nu konkurrerar ut den vanliga människan i de flesta fält, t ex genom personligt skräddarsydd konst och musik som skapas av algoritmer. Vi kommer även att äta mer artificiellt skapad mat tillsammans med mer hållbara alternativ som insekter m.m. 2020-talets konsumtion blir en livsstil för både över- och underklass, men tar sig helt olika uttryck mellan dessa.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

120 år har gått sedan de första stegen vi tog som äkta cyborger. Världen ser nu helt annorlunda ut och vi befinner oss i en alternativ verklighet där vi kan vara vem vi vill, när som helst och var som helst. Världen är som ett tv-spel och du är huvudkaraktären. Ett matrix, om man så vill. Med skillnaden att vi inte dödas eller plundras av maskiner, utan att vi istället blir ett med dem.

Våra kroppar har reducerats till stationära behållare för våra uppslukade hjärnor och vi är inte längre intresserade av att upptäcka världen runtomkring oss. Vi behöver inte. Åtminstone inte vanligt folk. De drifter som tidigare styrde oss är bara närvarande i vissa av de simulationer vi skapat åt oss själva och det är bara där vi fortfarande är vad man kan kalla mänskliga. Det är där vi nu har vår verklighet och där är vad som helst möjligt.

Homo sapiens börjar nu tillhöra det förflutna. Vi ser fortfarande likadana ut på ytan men vi börjar mer och mer utvecklas till en enda stor organism, driven av våra modifierade kroppar som hålls vid liv via automatiserade maskiner.

Den här tidens stora fråga handlar om ifall vi ska dumpa våra primitiva skal och tanka över våra medvetanden på en stor gemensam server. Vi går från att vara individer till att bli ett enda stort odödligt medvetande, mestadels osynligt för vår planet som nu återhämtar sig från sekel av slitage.

I framtiden efter detta finns inga större begränsningar ens i den verkliga världen. Vi är inte längre bundna av fysiska hinder och vårt kollektiva medvetande som uppgraderats mångfaldigt av teknologin gör det möjligt att nå vetenskapliga framsteg vi aldrig sett tidigare. Vi kan nu upptäcka nya världar och universum utan att behöva förhålla oss till någonting.

Kanske skapar vi nya världar, vakar över dem och då och då gör invånarna påminda om att det finns någonting större, någonting som ger dem hopp och mening i den primitiva och eländiga tillvaron?

Publicerat

8 februari 2023

Berättat av

Jonatan Wadensjö

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00087

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Gör som 760 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 760 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!