Vår framtid

  • Cattrin Wigge

Berättat av KEVIS

Kvinna. Född 5 februari 2023. SFI lärare. Norrköping.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Det har hänt mycket under mitt liv. Jag är tacksam för jag var ung under 70-talet. Vi såg ljust på framtiden och trodde att vi kunde påverka på ett annat sätt än ungdomar idag. Det fortsatte att stiftas lagar som skulle förbättra kvinnors och barns liv. Vi och regeringen protesterade aktivt mot förtryck i andra länder. Det fanns ju flera länder i Europa som var diktaturer och ännu flera runt om i världen. Människor fick bättre boende men segregationen bestod.

Jag och min familj hade/har ett torp mitt i skogen där flera generationer bott. Naturen har varit en självklar del av livet.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Segregationen ökar och det materiella styr många. Många ungdomar lägger sin identitet på utseendet och kläder. Det ger dem trygghet,tror jag. Protesterna blir mer destruktiva och den självklara tron på demokratins självklarhet går förlorad hos en del. Allt genast, annars tar vi det själva. Individalismen ger många en känsla av maktlöshet. Ändå finns det många unga som kämpar för att de som har makten ska lyssna och det växer till världsomspännande protester. Jag hoppas att de inte ger upp för då kan det ta en ända med förskräckelse. Internet gör att desinformation når många jorden runt och skapar protester och hat.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Jag kanske inte lever men jag hoppas att de konflikter som pågår både i vår närhet och runt om i världen kan få ett slut. Då behövs gemensamma ansträngningar för flera av dessa beror på klimatförändringar. Torka blandas med översvämningar och människor drivs på flykt. Om vi inte hittar en lösning så oroar jag mig för mina barns framtid. Även om mina barn har bra jobb så kommer de att vara osäkra. Jag vågar inte tänka så långt framåt. Om vi inte klarar av att vända klimatförändringarna så kan vårt klimat här vara helt annorlunda. Vi har nog inte den standard som vi tar för given nu utan jag hoppas att vi klarat av att hitta bra förnybar energiförsörning och närodlad födotillgång. Jag tror inte att man kan förlita sig på att andra ska odla för att transportera mat över långa avstånd för våra behov. Naturen och jorden ska räcka till alla.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Närproducerad energi och självförsörjning. Kanske små enheter som hittar sin modell för att inte tära på de resurser som jorden klarar av. Exempel på detta finns ju redan i glesbygd på några platser runt vår jord. Jag tror att tekniken utvecklas för att möta det behovet. Internet finns fortfarande och hjälper människor att få stöd för nya idéer. Vi reser nog mindre utan kan också hålla kontakten med nära och kära över nätet. Kanske har man utvecklat transporter som kan stå för nödvändiga resor och transporter. Jag vet inte om om nationalstaten ser ut som idag. Kanske har man hittat en annan form som gör det bättre att hjälpa varandra efter behov. Jag har länge tänkt att FN (eller) någon framtida sammanslutning skulle ha mer makt för att mer objektivt kunna få de styrande i olika delar av världen att vara tvungna att lösa problem.

Jag hoppas att förnuftet ska segra och inte kapitalet. Marknaden är inte speciellt ansvarstagande och agerar allt för sent.

Publicerat

5 februari 2023

Berättat av

KEVIS

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00079

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Gör som 779 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 779 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!