Vår framtid

  • Selfie

Berättat av Klas Stoltz

Man. Född 8 mars 1973. Tänkare. Nacka.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Utvecklingen av levnadsomkostnaderna måste bromsas. Låginkomsttagarna och pensionärerna klarar inte längre de ökade kostnaderna för sitt boende och sina transporter i samhället.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Våra politiker bör inte få inneha viktiga positioner i samhället med mindre än att de varit anställda eller verksamma i ett företag/myndighet under minst 5 års tid som livserfarenhet.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Vi bör vara medlemmar i Nato. Vi bör inte handla med diktaturer. Vi bör inte skänka pengar till diktaturer eller stater med oetiska statsprogram.

Livsviktiga funktioner i samhället måste kontrolleras av Regeringen såsom tillgång och prissättning av el och vatten samt basvaror för livsmedel.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Stora ekonomiska och sociala skillnader i alla samhällen. Stora landområden på Jorden obeboeliga pga försämrat klimat och naturkatastrofer. Stora flyktingströmmar till bla Nordeuropa och Nordamerika.

Ryssland och Kina hot mot världsfreden och säkerheten.

Publicerat

9 februari 2023

Berättat av

Klas Stoltz

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00099

Gör som 763 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 763 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!