Vår framtid

Berättat av lisa

Kvinna. .

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Jag skulle vilja förändra min hälsa till det bättre. Det senaste åren har jag ansträngt mig för att förstå den stora helheten och uppträder nu mera moget, mindre själviskt.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Jag vill att människor ska ställa om fullständigt. Vi måste sluta förstöra jorden. Hur krasst det än låter måste vi sluta leva som vi gör, i tex Sverige. Framförallt behöver resurserna omfördelas. Det finns inte oändliga resurser och det behöver alla inse. Staten borde med hjälp av lagar ta större ansvar för klimatet Jag vill också förändra djurskyddet till det bättre, djur ska ses som egna individer med rättigheter. Ingen människa ska skada djur.

Det som fungerar bra nu är väl viss skattefinansierad välfärd tex att vi , i praktiken, tar hand om sjuka. Trots att det måste till en mycket större förståelse och flexibilitet inom den sociala omsorgen. Även bra att vi har ett demokratiskt samhälle där man kan uttrycka okonventionella åsikter utan att riskera bestraffning. Pressfriheten är bra.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Om 30 år vill jag att människor ska ha förändrat sitt tänkande, sin konsumtion. Framförallt vill jag att många i Sverige, och världen, har slutat att konsumera animaliska produkter och att vi blivit självförsörjande på många jordbruksgrödor. Min högsta önskan är också att inga djur används eller dödas i lantbruket som idag, utan är egna individer som behandlas därefter.

Det ska ha utarbetats bättre riktlinjer för handikappade/sjuka och rättigheterna för dessa ska ha stärkts . Sjukvården fungerar förhoppningsvis bättre. Fler personer i samhället än idag har insett att trångsynthet och okunskap tillhör det förflutna.

Kvinnoförtryck/sexism ska ha försvunnit i hela världen , aborträtten ska blivit stark i alla länder.

En stark förhoppning är att alla på jorden har tagit ansvar och att vi lyckats avstyra det värsta konsekvenserna av växthuseffekten. Palmolja ska i största drag blivit förbjudet och andra mindre skadliga alternativ används. Tjuvjakt ska tas på större allvar och hela världens länder ska gemensamt börjat arbeta emot det. Vi människor ska ha slutat att utrota arter.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Om 150 år ser jag att människor ska ha förändrat sitt tänkande helt, sin konsumtion, sitt levnadssätt. Framförallt har vi då förhindrat jordens kollaps. Om det finns en jord kvar som är bebolig så lever vi i harmoni med naturen och andra arter. Vi har anpassat oss och det är inte längre tillåtet att göra saker för sin egen vinnings skull om det skadar andra eller klimatet. Inga djur används eller dödas. Inga människor äter nu andra varelser. Palmolja har blivit helt förbjudet och tjuvjakt är inte förekommande.

Handikappade/sjukas rättigheter har stärkts i Sverige . Sjukvården fungerar förhoppningsvis felfritt med tillräckliga resurser. En stark förhoppning är att alla människor har tagit ansvar och att vi inte längre är ett hot mot jorden.

Publicerat

3 mars 2023

Berättat av

lisa

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00186

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Gör som 579 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 579 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!