Vår framtid

Berättat av LNE

Man. Född 1 mars 2006. Gymnasie Elev. Hedemora.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Jag tycker att samhället idag är präglat av många små problem, överallt så finns det utrymme för förbättring. Det finns alltid någon person som klagar på yrken, politik, bostad etc. Men bara för att det finns problem med samhället så hade jag inte sagt att det är ett dåligt samhälle vi lever i. Jämfört med om man kollar bakåt i tiden så är levnadsstandarden för det mesta mycket högre än den var förut. Det är också en ganska stor självklarhet att det finns många problem eftersom det alltid går att förbättra till exempel klimatet, jämlikheten, osv.

Idag lever jag i ett samhälle där jag kan leva ett sunt liv utan några större problem, men samtidigt är det inte perfekt utan det behövs någon sorts förändring på alla delar av samhället. Helt enkelt så är jag inte nöjd med samhället jag lever i idag.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Idag i Sverige så tycker jag att vi som land gör ganska så bra, folket har mycket frihet, relationerna till andra länder är bra och vi räcker oftast ut handen till dem som behöver hjälp. Den här bilden vi har byggt upp om vårt land är dock inte helt sann, speciellt när det kommer till Sveriges migration. Migrationen är just nu i Sverige en väldigt viktig fråga, flyktingar som kommit till vårt land smälter inte alls samman med vårt samhälle. Sverige har verkligen misslyckats när det kommer till våran immigrationspolitik, de flest människorna som kommit till vårt land känner inte någon samhörighet med Sverige.

Norden gör ganska så bra ifrån sig just nu. Alla nordiska länder är väldigt lika till varandra när det gäller ländernas ideologi, det gör att man som medborgare av ett nordiskt land känner en väldigt stark samhörighet till mina nordiska grannar. Dem bra relationerna i norden ser jag som en väldigt positiv sak, det är skönt att veta att man oftast kan lita på grannländerna. När jag tänker på Norden som helhet så kan jag inte tänka på något specifikt som jag skulle vilja förändra, men istället så hoppas jag på att relationerna i Norden inte förändras och är kvar som dem är nu.

Världen idag försöker samarbeta mer och mer, alla våra uppdelade länder på jorden suddar ut gränserna och är mer öppna mot varandra. Men samtidigt så finns det många länder som stärker sina gränser och tar avstånd från de mer demokratiska länderna, vi lever i en värld där en stor del av världen håller på att förbättras på många olika sätt medans en annan stor del av världen inte vill hänga med på den här stora förändringen. Något jag verkligen tycker behöver förändras i världen är hur vi behandlar vårt klimat. På den senaste tiden så har man märkt av fler och fler naturkatastrofer, det är som att jorden redan nu varnar oss för vad som kommer hända om vi fortsätter behandla klimatet så dåligt som vi gör. Nyligen så var det en jordbävning i Turkiet som dödade tusentals personer och under de senaste åren har en massa orkaner och tropiska stormar formats. Om vi människor fortsätter stressa klimaten på det sättet som vi gör så kommer vi utsättas för tusentals fler problem än att det bara blir lite varmare.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Jag vill att Sverige om 30 år fortsätter på trenden av jämlikhet och frihet som vi har idag, förhoppningsvis så kan demokratin fortsätta utvecklas och växa på samma sätt som den gör idag. Det skulle även vara bra om vi blev ett helt fossilfritt som inte behöver förlita sig på olja. Jag vill även att vi inte ska behöva gå med i några krig och jag hoppas på att Sverige kan förbli lika fridfullt som det är nu. Eftersom de nordiska länderna är så lika till Sverige så hoppas jag på att hela norden kan fortsätta utvecklas i samma riktning som de gör idag. Jag skulle också vilja att relationerna i Norden blir ännu starkare mellan länderna. Om 30 år så vill jag att det ska bli mer fred i världen, jag skulle vilja att alla krig och konflikter avbryts. Jag vill att världen fortsätter vara någorlunda fredlig som den är idag, Jag vill även att teknologi som behövs idag utvecklas och blir ett hjälpmedel som kan hjälpa oss människor lösa problemen vi möter idag.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Jag tror att Sverige kommer förändras drastiskt inom 150 år, eftersom de nordiska länderna har så bra relationer och är så lika till varandra så kommer de smälta samman och bilda en union. Den här unionen kommer gynna folket på många olika sätt. Kulturen från alla länder kommer blandas och skapa en ny större kultur och ett nytt “folk”. Det nya landet kommer fortfarande vara en demokrati med mycket mer jämlikhet och frihet än vi har idag.

Om 150 år så kommer hela världen vara annorlunda, inget kommer vara som det är idag. Det kommer definitivt bli ett stort krig eller några små krig under den här perioden, men vi människor kommer bygga upp oss igen starkare än förut. Teknologin kommer utvecklats enormt mycket, samhället kommer se helt annorlunda ut jämfört med idag. Människor kommer bli mer som maskiner genom att till exempel byta ut sina kroppsdelar till robotdelar och genom att implantera chip i hjärnan som kommer kunna göra oss smartare. Eftersom vi inte hade kunnat levt så till 150 år utan att rädda klimatet så kommer även det vara fixat, världen kommer använda sig av en helt ny metod för att kunna få ren energi. Både mars och månen kommer vara koloniserade och vi kommer även börja göra planer för att kolonisera hela vårt solsystem.

Publicerat

24 februari 2023

Berättat av

LNE

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00171

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Gör som 760 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 760 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!