Vår framtid

Berättat av Nadja Blomqvist

Kvinna. Född 4 september 1943. PensionärÅ. Strängnäs.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Jag läser vad jag skrev för ett halvår sedan, och konstaterar att allt gäller fortfarande. Jag är helt tillfreds med min tillvaro. Ändå planerar jag och min man att flytta. Vi har just sålt vår lägenhet i Strängnäs för att flytta till Stockholmstrakten, för att komma närmare våra barn och barnbarn. Jag har även mina två syskon och deras familjer där, annan släkt, och flera gamla vänner. Nu när vi närmar oss 80 år blir kontakten med barnen och vänner det viktigaste i livet. Att flytta kan vara ett stort projekt i vår ålder, men vi har turen att vara i stort sett friska. För oss känns det stimulerande med förändring, och vi ser med förhoppningar framåt. Tidpunkten för att sälja och köpa bostad är speciell med hög inflation, rusande elpriser och sjunkande priser på bostäder, men vi är lyckliga nog att ha bra pensioner och en sparad slant som gör detta möjligt.

Förutom kontakten med barn och vänner är friluftsliv och naturen viktiga för oss. Vi har glädjen att ha ett fritidshus på Gotland där vi tillbringar mycket tid, året om. Trädgården där är till stor glädje. Nästan dagligen gör vi långa promenader, och min man cyklar. Han är mycket miljöintresserad, och är medlem i flera miljöorganisationer. Föreningsliv, och kultur, är kryddor i tillvaron. Vi har inte tråkigt!

Negativt är förstås oro för klimatförändringarna, för den biologiska mångfalden, och framförallt kriget i Ukraina som dämpar livsglädjen.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Livet i Sverige förändras just nu för de flesta människor, eftersom lågkonjunktur, inflation, stigande räntor och rusande elpriser ökar levnadskostnaderna. Varken vi med bra pensioner, eller våra barn med goda inkomster, påverkas särskilt mycket trots att två av barnen just köpt villor med stora lån.

Jag ser med viss oro på eventuella nedskärningar i välfärden, framför allt sjukvården och äldrevården. Väntetider i vården är ett problem som behöver åtgärdas. Jag hoppas på satsningar på skolan för större jämlikhet. Satsningarna på klimat och miljö är helt otillräckliga med den nuvarande regeringen. Jag inser att man måste stärka försvaret men det är sorgligt att så mycket resurser måste gå till det när så mycket skulle behöva satsas på klimatåtgärder; det gäller både i Sverige och andra länder!

Satsningarna på järnvägen har varit otillräckliga under många år och leder till problem för många människor och företag. Ett irritationsmoment även för mig.

Jag är även kritisk till den nuvarande regeringens migrationspolitik. Migration är ett stort problem som sannolikt kommer att bli ännu större i framtiden. Jag är pessimistisk till hur det kommer att lösas. En detalj som irriterar nu är att de ukrainska flyktingar ( nästan bara kvinnor och barn, dessutom ) har så låg dagspenning att det inte går att leva på den! Många ideella krafter gör stora insatser, men staten borde räkna upp ersättningarna.

Man kan räkna upp ännu flera stora samhällsproblem, såsom gängvåldet, en utmaning att försöka stävja.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Om 30 år är inte jag med längre. Mina barn är gamla, om de lever, och barnbarnen är i yngre medelåldern. För deras skull hoppas jag att det inte längre är några krig i Europa, inte heller i resten av världen om det vore möjligt.

Givetvis önskar jag att man kunnat hejda den skenande uppvärmingen av planeten, genom samarbete mellan länder. Att migrationen på grund av klimatet inte blivit ett ohållbart problem. Att energiförsörjningen fått bra lösningar, både i Norden och resten av världen.

Jag hoppas egentligen på att barnen och barnbarnen får lika bra liv som vi har haft. Att de får vara friska och ha bra relationer med varandra och släkt och vänner. Jag tror att de, liksom andra i deras generation, kommer att ha en lite lägre ekonomisk standard än många trettio- och fyrtiotalister. Det behöver inte innebära en sämre livskvalitet.

Till slut önskar jag att de, tillsammans, eller någon av dem, behållit vår fritidshus på Gotland, och kan njuta av tillvaron där som vi har gjort.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

En svår – omöjlig fråga att svara på. Jag tror att världen förändras allt snabbare, att de kommande 150 åren innebär större förändringar än de gångna 150. Jag är inte alls säker på att Nordiska museet kommer att fira 300-årsjubileum. Nordiska museet kanske inte finns länge. Utplånat, av människor eller naturkatastrofer.

Men människosläktet är nog inte utplånat, om det inte fällts någon atombomb. Troligen går det att leva i Norden, men stora områden runt ekvatorn är sannolikt obeboeliga på grund av klimatförändringarna. Det finns nog färre människor på jorden, och färre djur. Energiproblemen är nog lösta. Om jorden förskonats från större katastrofer, har den tekniska utvecklingen gjort att människornas liv blivit friskare och bekvämare.

Migrationen har gjort att människor blandats mer med varandra. Växt- och djurliv ser annorlunda ut, både i Sverige och andra delar av världen.

Detta gäller våra barnbarnsbarn. Våra barnbarn är döda. Barnbarnsbarnen kommer jag inte att lära känna. Men tänk om de finge läsa detta! Det vore roligt om de får veta någonting om mig.

Publicerat

30 november 2022

Berättat av

Nadja Blomqvist

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00011

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Gör som 760 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 760 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!