Vår framtid

  • Nelly Laitinen

Berättat av Nelly

Kvinna. Född 30 augusti 1967. Arkivarie. Helsingfors.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Finland är idag, 2023, en bra plats att bo på. Det är ett lugnt och tryggt land. Vi har en utmärkt bostadspolitik sedan länge, som gått ut på att blanda olika typer av boende och etniciteter så att inga slumområden uppstår någonstans. I mina hemkvarter i östra Helsingfors bor många olika nationaliteter, både i ägda bostäder och på hyra. Vi har så gott som ingen gängkriminalitet. Helsingfors är en grön, lugn och vacker stad.

Utbildningen här är också lika för alla. Vi har inga privatskolor (utom Steinerskolan) och att studera på universitetsnivå är så gott som gratis.

Jag har turen att vara fastanställd så jag klarar mig bra med min fasta inkomst. Det finns många fattiga i Finland som köar efter gratis matpåsar. Välfärdssamhället har tyvärr försämrats markant och det är de svagaste i samhället som får betala priset. Många pensionärer har det knapert och sjukvården är inte vad den varit. Man sparar inom äldreomsorgen, barnomsorgen och psykvården – områden som borde satsas mer på istället för mindre.

Jag är gift och har två vuxna barn. Vi har regelbundet rest utomlands med familjen. Ofta har målet varit en vecka i södra Europa men ibland har vi åkt på kortare stadsresor. Till Sverige åker man ofta från Finland – i mitt fall både i jobbet men också för att träffa släkt och vänner.

Skönlitteraturen och naturen är de två viktigaste andhålen för mig i vardagen. Jag läser mycket, och njuter av att gå i skogen. Den käraste platsen för mig är sommarstället i skärgården – där har jag vistats om somrarna sedan jag föddes, omgiven av släktingar. Mina barn är den sjätte generationen som vistas där. Det är för mig ett paradis lite utanför världen och där laddar jag mina batterier.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Livet i Finland är bättre i många andra länder men jag avskyr sättet vi behandlar djur på. Djurplågeriet i konsumtionssamhället är outhärdligt – grisar, kor, kycklingar, minkar etc. får genomlida fruktansvärda liv och möta hemska dödar. Att vi förhåller oss till djur som råvaror istället för levande varelser är oacceptabelt. Det är en sak som jag verkligen hoppas att ska förändras. Jag har själv minskat radikalt på att äta kött.

Slit- och släng-kulturen belastar miljön i hög grad, liksom plastavfallet i haven. Miljöfrågorna oroar mig.

Politiskt är det också just nu svåra tider, med kriget i Ukraina. Vi i Finland har ju under 1900-talet genomlevt fyra krig: inbördeskriget, Vinterkriget, Fortsättningskriget och Lapplandskriget. Vi har länge fört en försiktig Rysslandspolitik därför. Nu är det slut med det, tack vare vår modiga och klarsynta statsminister Sanna Marin. Energifrågan måste ju också lösas på ett vettigt sätt – det är på sätt och vis bra att vi tvingas söka efter bättre och hållbarare lösningar. Jag hoppas på ekologiska alternativ.

Det nordiska samarbetet tycker jag är viktigt, och freden i Europa en sak vi alla ska försöka arbeta för och skydda.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Om trettio år är jag 85 år och pensionär. Jag hoppas att jag är frisk och att mina barn klarat sig bra i livet och är aktivt närvarande i mitt liv, liksom många andra nära och kära.

Jag hoppas att det inte utbrutit något annat krig än det som pågår i Ukraina nu. Europa ska vara en trygg och fredlig plats.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

År 2173 ser vi tillbaka på historien och förundras över barbariet som pågick gällande miljön. Vi har övergått till ekologisk energi och har slutat smutsa ner naturen. Vi har insett att haven är livsviktiga och förbjudit användningen av plast. Vi har också respekt för djuren som en del av jordens ekosystem och vi har återupprättat balansen mellan djur och människa. Vi har planterat skog och skapat miljöer för biologisk diversitet. Vi har insett att vi alla vinner på det.

År 2173 är de flesta människorna av blandat blod och genomgående rätt så mörkhåriga. USAs stater har upplösts och blivit självständiga. Där har förekommit inbördeskrig. Nya stormakter har uppstått. EU har också förändrats, kanske utvidgats till något större, eller fallit sönder. Landsgränserna ser annorlunda ut, kartan har ritats om.

Inom tekniken har vi gjort stora framsteg. I synnerhet sjukvården har utvecklats. Vi har mikrochips i kroppen som lagrar data om vårt hälsotillstånd och anger vår geografiska plats. Vi blir lättare att hitta om vi försvinner, och lättare att bota i förebyggande syfte. Vi lever också längre – att fylla hundra kommer att bli mer regel än undantag.

Publicerat

31 januari 2023

Berättat av

Nelly

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00062

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Gör som 763 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 763 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!