Vår framtid

Berättat av Nilea Ahlström

Kvinna. Född 5 juli 2005. Skola. Falun.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

När jag tänker på mitt liv idag, så är familj, vänner, intressen och natur det första som kommer upp i mitt huvud. Jag ser hur en trygg och livfull uppväxt har format den människa jag är idag. Mitt liv består till stor del av skola och träning, men också av tid med vänner och familj. Jag lever ett hektiskt liv, med förväntningar från flera olika håll, men det stör mig inte. Förväntningar får mig att fortsätta framåt, och genom det utvecklas jag mer och mer efter varje dag som går.

Jag har inte så många saker jag skulle vilja förändra i just mitt egna liv, jag trivs med den jag är och det jag gör.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

I Sverige ser vi en utveckling som länge gått i en positiv riktning, kvinnors rättigheter lyfts i större utsträckning fram och den egna personens sexualitet lyfts idag fram som mer öppen och fri än tidigare. Men vi ser också på individnivå hur barn och unga växer upp med allt fler extrema åsikter till följd av nya influencers och inspirationskällor över sociala medier. På samhällsnivå ser vi också hur konservativa högerextrema partier leder Sverige i en ny riktning. Hur vårt världsledande land hänvisande till utveckling inom HBTQI- frågor och rättigheter idag går mer och mer bakåt i tiden. Det skrämmer mig.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Jag vill se en hälsosam värld, en värld men främst ett Sverige, där allas lika värde lyfts fram och accepteras. Att alla människor behandlas lika oavsett kultur, etnicitet eller könstillhörighet. Att vi tillsammans slutar se människan som ett kön, och börjar se människan för vad den är. Globalt önskar jag att mindre utvecklade länder kommer ikapp västvärlden, med hjälp av oss i västvärlden. U-länder har ingen chans att utvecklas i samma takt som oss i västvärlden, med den klimatpåverkan och klimat tryck vi idag pressar på utvecklingsländerna. Genom att vi satsar mer på klimatarbetet kan vi hjälpa U-länder att komma ikapp i utvecklingen. Sett till Sverige så tror jag inte att utvecklingen någonsin kommer att gå tillbaka till där den tidigare varit. Vi kommer fortsätta att ständigt utvecklas, men med en önskan där vi i Sverige tar med oss U-länderna på den resan. Vi lever trots allt på samma planet, och det räcker inte med att vissa länder följer klimatmålen och utvecklingen, vi måste få med oss alla.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Om 150 år så håller jag alla mina tummar att planeten jorden, finns kvar. Jag hoppas att dagens diktatorer och politiska ledares eftergångare tar med sig en sundare syn in i politikens värld. Jag hoppas att vi släpper fram ledare som allvaret i dagens största hot mot vår existens. Jag hoppas att framtidens ledare ser allvaret med dagens klimatkris och tar den på det allvar som den behöver. För om vi inte gör det, om vi fortsätter att släppa fram ledare med ignorans så tvivlar jag på om liv på jorden kommer vara möjligt om 150 år.

Men med dem förväntningar jag har så finns ändå tron på att världen kan rycka upp sig, och tillslut se allvaret innan det är försent. Och då med en sundare syn till gemenskap, allas lika värde, allas rätt till att få vara den dem är och kvinnors rättigheter. Om jag hade en önskning att ge, hade den varit att barn – om 150 år, inte ska behöva reflektera över begreppet kvinnliga rättigheter. Att barn då ska vara lika främmande för begreppet kvinnors rättigheter, som vi idag är mot manliga rättigheter. Jag önskar att begreppet inte ska behöva användas, och att kvinnors rättigheter ska vara precis lika givna som mäns.

När jag ser tillbaka till de viktigaste sakerna i mitt liv idag, så vill jag också att våra barn, och barnbarn ska ha samma tillgång till de krispiga kontrasterna mellan sommar och vinter som vi har haft lyckan att få uppleva under vår uppväxt. Att dem ska få ha samma möjlighet och tillgång till natur som vi har haft, att dem får uppleva samma kalla vintrar, och samma idealiska sommar som vi har fått.

Publicerat

24 februari 2023

Berättat av

Nilea Ahlström

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00165

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Gör som 778 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 778 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!