Vår framtid

Berättat av Sara Strindevall Språng

Kvinna. Född 28 april 1981. Antikvarie. Alingsås.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Att leva idag handlar för mig mest om att tänka hållbart och att göra gott för andra så gott jag kan.

Att leva hållbart är viktigt för mig men ofta känns det som att det inte spelar någon roll vad jag gör. Men i nästa tanke vet jag att det gör det ändå, i alla fall så lär jag mina barn hur man kan göra. Man kan alltid bli bättre men jag försöker se positivt på det som jag ändå gör. Vi bor i ett litet parhus, färre kvm att värma upp och mer yta till andra. Vi har en elbil och har valt ett elbolag med hållbar elproduktion. Vi cyklar så ofta vi kan vilket vi kan eftersom vi bor inne i stan. Jag tar tåget till jobbet i Göteborg. Vi försöker göra kloka val när det gäller matinköpen men det är inte lätt att veta hur man ska välja där. Jag köper de flesta kläderna på second hand och undviker fast fashion i möjligaste mån. Vi flyger ca en gång per år. Mitt yrkesval bottnar i ett intresse för hållbarhet, jag arbetar som byggnadsantikvarie inom Svenska kyrkan.

Att göra gott för andra gör jag genom att framför allt engagera mig i Svenska kyrkan samt att vara en så bra medmänniska jag kan för de jag möter i min vardag. Jag försöker se alla människor utan att dränera mig själv, återhämtningen är viktig för att orka med det.

Jag har fått med mig mitt tänk kring hållbarhet och att vara försiktig med mina saker från mina föräldrar, framför allt från min pappa. Han är uppväxt på en liten bondgård med knappa resurser. Man får inte slösa på någonting. Som vuxen kan jag tycka att det ibland var på gränsen, mina leksaker ser knappt använda ut, även dessa var det noga att man var rädd om.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Det är mycket som fungerar bra i vårt samhälle men jag vill att man snarast börjar tänka cirkulärt. Det borde vara förbjudet att tillverka varor som inte går att återanvända eller återvinna, undantaget livsviktig materiel inom sjukvård till exempel. Vi borde bygga mer i trä och mindre i betong. Betongen borde sparas till de byggprojekt där det är absolut nödvändigt. Jag tycker att de politiskt folkvalda borde vara mycket mer modiga och hårda när det gäller att ställa om. Jag upplever att om man ställer krav så kommer lösningar. Men eftersom vi är så styrda av ekonomi så är det alltid det som det handlar om i slutändan, tyvärr. Exempelvis 2022 års dyra elräkningar. Det visade sig att det gick jättebra att spara många procents elproduktion, men det krävdes dyra elräkningar för det.

Vi är så många på jorden, och det är så många som inte har möjlighet att leva hållbart. Det borde vara alla regeringars prio ett att ställa om. I alla fall i de länder där de flesta människor har ett okej liv, det är vi som ska gå först. Men när det fortfarande finns diktatorer och andra som är styrda av maktbehov så vet jag inte hur vi ska klara det här.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Jag hoppas att vi med råge har uppnått de globala målen i Agenda 2030. Det är lönsamt att vara lantbrukare i Sverige och istället för att bygga på odlingsbar mark så odlar vi marken och använder skörden. Vi har skapat förutsättningar för biologisk mångfald. Jag vill att det ska finnas plats i vårt samhälle för alla sorters människor. Att vi ska fortsätta prioritera så att barn får en bra uppväxt för att kunna växa upp och bli snälla och modiga. Att vi ska prioritera psykisk ohälsa så att de kan må bättre och bli en del av vårt samhälle. Jag vill att fler lever tillsammans, i generationsboenden eller i andra samverkansboenden. Jag vill att våra gamla människor ska värderas högre och att de istället för att sitta ensamma i var sin lägenhet, bor tillsammans i trygghetsboenden.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Att vi har hittat en väg till att leva hållbart. Att alla barn får den kärlek de behöver och att ingen är ensam. Att världens länder styrs av människor som vill sitt folks bästa. Att alla har en hemvist och känner en samhörighet. Samhörighet gör att man förstår att man är en del av något större och då tror jag att man också vill bidra till det och göra gott.

Publicerat

2 januari 2023

Berättat av

Sara Strindevall Språng

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00022

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Gör som 763 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 763 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!