Vår framtid

  • Susanne Alm

Berättat av Susanne Alm

Kvinna. Född 20 september 2023. Leg. Psykoterapeut. Karlskrona.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Bor i ett hundra år gammalt trähus som jag älskar trots draget från fönster och trägolv. Mitt bostadsområde är tryggt och de flesta känner till varandra. Med åren har det lilla livet blivit viktigare, barn, hund, skog och hav. Konsumtion är mycket mindre viktigt idag, än när jag var yngre. God nyttig mat, hälsa och trygghet, är långt viktigare( är 56 år). Mitt jobb som psykoterapeut är bra och utvecklande men quick fixs som endast medicin mot psykiska sjukdomar är mindre bra. Vården är underbemannad och jagar kostnadsminskningar. Detta leder till otillräcklig vård för patienter och akuta problem ökar. Mötet med människor är fortfarande lika intressant som när jag började jobba för 25 år sedan.

Reser gärna men mer sällan än förut. Tänker på klimatet och försöker resa mer i Sverige och Norden. Vi har haft hästar och vistats mycket i naturen. Det gör mig ledsen att se hur kalhyggen breder ut sig och hur fina fd skogsvägar med mjukt underlag, trasats sönder av tunga skogsmaskiner. Inte bara skogen som försvinner, utan all växtlighet, svamp och bär.

Jag hoppas att vi, mänskligheten, kommer värna mer om naturen i framtiden. Att se vår miljö som det mest angelägna. Att slit och släng mentaliteten försvinner och att man satsar på hållbara material i byggande och tillverkande av hus, möbler mm.

Hälsa, familj, vänner och djur är det viktigaste.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Sjukvården måste bli bättre på att se och hjälpa hela människor. Inte bara delar av en person. Låt staten ta tillbaka ansvaret och låt specialister, inte lokala politiker, bestämma hur vården ska skötas och fördelas. Samlingsregeringar som tillsammans jobbar för större mål är bättre än blockpolitik. Staten bör också ta tillbaka huvudmannaskap för skola och kommunikationer. Tågtrafiken är splittrad mellan olika aktörer och underhåll är eftersatt.

Skolan är ojämlik, både i olika kommuner samt i olika delar av landet. Skolan bör vara oberoende av politisk färg och religiösa åskådningar. Bostäder bör byggas med hållbara material som andas naturligt. Bygg med luft och mycket grönt runtomkring. Gör buss och tunnelbana mycket mer ekonomiskt fördelaktigt att nyttja- istället för bil. Satsa mer på inhemsk matproduktion och jobba för att ändra människors matvanor till mer vegetarisk kost, 30 timmars arbetstid kommer att förhindra utbrändhet och ge fler människor arbete. Asylsökande och invandrande personer bör direkt få sitt bidrag kopplat till arbete. Tex i vården, äldrevård, skola mm. Speciella arbeten bör skapas för detta.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Konsumtion minskar kraftigt. Natur och miljö är det viktigaste. Trygghet att vistas ute på alla platser bör vara en självklarhet. Gängkriminalitet, mord, våldtäkter mm straffas hårdare med långt mycket längre fängelsestraff, direkta utvisningar, tuffare samhällstjänst mm. Mäns våld mot kvinnor ses som mycket mer allvarligt och oacceptabelt. Nyttjandet av mobiltelefoner och sociala medier minskar kraftigt och social samvaro IRL främjas och efterfrågas. Istället används tekniska lösningar till tråkiga sysslor. Energiförsörjningen utvecklas med mer sol och vindenergi. Mer pengar och resurser avsätts för att hjälpa människor i andra länder, istället för att öka invandringen och minska migration. Det kan handla om vattenförsörjning och odlingar.

Norden skapar ett förstärkt gemensamt försvar. Att hjälpa varandra blir viktigare än att man reder sig själv. Fler människor odlar för husbehov. Även människor i städer.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Jag tror att vi blivit tvungna att leva för andra värden. För den natur och de djur som finns kvar. Vi jobbar för att återskapa, med teknikens hjälp, de insekter, djur och natur som försvunnit och påverkar ekosystemet på ett negativt sätt. Att slösa och konsumera saker och kläder ses som negativt. ”Marknaden” har dött. Att varje land producerar mer av inhemska grödor är av största vikt men vi hjälper varandra mer när det behövs. Vår största gemensamma fiende, världen över, är olika naturkatastrofer. Havsnivåerna är mycket högre och vi kämpar med hur och på vilket sätt vi kan bygga och bo säkrare. Vi kämpar med hur vi ska hantera ökad migration, då stora delar av världen blivit svår att leva i. Det kommer krävas samarbete med många andra länder. Människor jobbar mindre utanför hemmet då AI kommer att sköta alltfler arbetsuppgifter. De flesta hem har en egen AI som sköter olika uppgifter, håller koll och påminner. Detta ger människor mer tid och ork att odla och laga egen mat, vara i naturen och med familj och vänner. Vi reser mycket mindre utanför vårt land. När vi reser kombineras det ofta med någon form av hjälparbete i ett land som behöver vår hjälp. Tex katastrofarbete, bostadsbyggande, odlingar. Vi tänker mer på varandra som världsmedborgare och medmänniskor. Det är ok att inte arbeta. Alla kan välja en medborgarlön, vilket gör att människor kan ägna sig åt det de är bäst på och har lust med. Kulturlivet blomstrar därmed och Luther har äntligen släppt sitt grepp.

Publicerat

20 februari 2023

Berättat av

Susanne Alm

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00134

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Gör som 779 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 779 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!