Vår framtid

  • Torsten Olsson

Tora F. Greve: ”Förhoppningsvis lever hela mänskligheten ett astronautliv”

Kvinna. Född 27 maj 1943. Författare. Limhamn.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Limhamn fungerar bra med nära till allt, mataffärer, apotek, läkarstation, systembolag.

Men jag skulle vilja ändra något vad gäller energiförsörjning. Jag har hört om framtida kärnkraft med reaktorer så små som tvättmaskiner. En nergrävt sådan skulle kunna förse hela Limhamn med energi, dessutom skulle den kunna omvandla kärnavfall till ickeradioaktivt metall. Dessutom borde alla hus ha solceller för att producera egen el. Det verkar som att de stora elbolagen och fjärrvärmebolagen just nu utnyttjar samhällets beroende av stora system, så det hade varit bättre med små lokala oberoende system. Små system skulle även vara mindre sårbara för angrepp utifrån, krig, hackarattacker etc. Angreppen skulle ha begränsat verkan. Även vattenförsörgningen skulle vara lokal, med återbruk av avloppsvatten så som i rymdskepp, och små lokala vattenverk, antingen urtag ur floder, sjöar och även avsaltningsvatten från havet. Maten skulle kunna vara närproducerad. Varför inte små stadsodlingar i tillägg till större lantbruk?

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Konsumptionen måste ner till en rimlig nivå, även det med närproducerad där det går så vi inte gör oss beroende av diktaturer som Kina. Jag växte upp i ett land med ransonering efter krig, så jag slänger ingen mat. Folk borde lära sig hur man tar hand om rester. Allt arbete som kan utföras från hemmet skulle få ner resekostnader och resetimmar. Alla människor borde utbildas i hemvärn och grundläggande sjukvård, det borde ingå i skolans uppdrag. Sjukhus och äldreboenden borde ligga nära brukarna. Vi kan ha välfärd utan frosseri. Alla tekniska apparater borde vara hållbara så vi inte behöver byta datorer och telefoner så ofta. Kopplingar ska vara standard, så som usb C nu har blivit inom EU. Även politiken borde vara nära medborgarna. Bort med länsstyrelserna, det räcker med stat och kommun och så får de fördela arbetet mellan sig.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Jag vill inte ha ett samhälle som det jag beskriver i mina böcker Astrobiologerna och Biotron. Jag hoppas vi har ett samhälle som ligger närmare medborgarna där bostäderna är något så när självförsörjande med energi, återbruk av vatten och själv producerar mat som är känslig för frakt, som sallad, tomater etc. Skola och arbete utförs hemma i stor grad om det går, med frammöte på arbetsplats eller i skola endast en gång i veckan. Skolorna kunna bli mindre om bara några klassar möter upp samtidigt. Det samma kunde kontorsarbetsplatser bli. Varje hem har ett rum där man utför arbete och ingen får störa den som går in i det rummet. När det gäller äldrevård, borde man ha flera led, med erbjudande om 65+ boende för alla friska åldringar, åtskilt från rena vårdhem för dementa och speciella lägenheter för de med krämpor men annars är friska i huvudet. Se punkterna ovan där jag beskrivit samhället. Hoppas vi är där om 30 år.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Förhoppningsvis lever hela mänskligheten ett astronautliv, vare sig de bor på jorden, månen eller Mars. Vi kommer att vara integrerade med AI och förhoppningsvis behövs inga ålderdomshem, då alla kan byta ut defekta kroppsdelar. Vi har lärt oss att ta hand om de begränsade resurserna. Alla har medborgarlön. Alla kan utföra någon syssla. Mänskligheten måste lära sig att anpassa sig efter klimatet, som kommer att ändras naturligt. Förhoppningsvis har vi redan börjat med terraforming, som kan användas både på jorden och Mars som ett led i att anpassa en planet efter behov. Förhoppningsvis har vi redan AIstyrda rymdsonder på väg, antingen med ionmotor eller lasersegel, till andra solsystem för att utforska dessa. Jag försöker här endast beskriva det positiva, men det kommer såklart att finnas problem grunnade i den mänskliga naturen. De får jag beskriva i mina sciencefictionhistorier.

Publicerat

24 januari 2023

Berättat av

Tora F. Greve

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00038

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Gör som 760 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 760 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!