Vår framtid

20 april • Skrivkurs om framtiden med Liv i Sverige

Under gårdagseftermiddagen testade vi ett nytt koncept för att samla in framtidstankar, i samarbete med Liv i Sverige. Under den första träffen skrev deltagarna i grupp, men fick också möjlighet att läsa högt och diskutera sina tankar, vilket ledde till stimulerande diskussioner. Vid nästa träff kommer vi att fokusera på att läsa varandras texter och ge feedback. Allt under ledning av Ingrid Sjökvist och Holger Nilén från Liv i Sverige. Vill du också vara med på skrivstugor, på plats eller digitalt: mejla oss.