Vår framtid

14 maj • Studiecirkel: Min plats i Norden

Nordiska museet är just nu en av flera platser där en studiecirkel med namnet Min plats i Norden äger rum. Studiecirklarna drivs och genomförs av Föreningen Norden. Föreningen Norden arbetar för att stärka dialogen mellan människor och beslutsfattare i Norden. De vill uppmuntra och möjliggöra nya möten, dialoger och samarbeten över gränser.

  Det behövs fler platser där människor kan mötas, diskutera och lära av varandra. För att skapa förutsättningar för människor att träffas och tillsammans med andra skapa konstruktiva och kreativa samtal har vi tagit fram studiecirkeln Min plats i Norden, säger Anna Scaramellini som är verksamhetskoordinator på Föreningen Norden.

Studiehandledning för studiecirkeln ”Min plats i Norden”.

Deltagare diskuterar hur framtidens mötesplatser skulle kunna se ut.

Studiecirkel i tre delar 
Studiecirkeln består av tre olika delar. Vid den första träffen genomförs en dialogpaus. Träff 2 med temat Framtidens mötesplats är en möjlighet att diskutera och komma med idéer kring framtidens mötesplatser. Den tredje och avslutande träffen har rubriken Min plats i Norden, och är en skrivarverkstad om livet, vardagen och framtiden i Norden.

Arbetet med studiecirkeln Min plats i Norden tar avstamp i Nordiska ministerrådets handlingsplan Vision 2030. Visionen är antagen av Nordens regeringar och siktar mot att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region år 2030. För att regeringarnas vision ska bli verklighet behöver människor involveras med sina idéer om hur framtiden kan se ut.

Läs mer om studiecirkeln Min plats i Norden och Föreningen Norden.

Hur vill du att framtiden ska se ut? Även om du inte kan delta i studiecirkeln så finns det fortfarande möjlighet att delta i insamlingen Vår framtid – en spaning mot Norden 2173. Delta i insamlingen.