Vår framtid

Tillbaka till framtiden

Jennie Fredriksson, från skolkatalogen 1998.

Jennie Fredriksson, 18 år, Backaryd

Brevet inkom till Nordiska museet 29 december 1997

Tankar om framtiden

Framtiden är ju som sagt var ett mycket stort ämne. Ens tankar, förhoppningar och funderingar förändras ju hela tiden. Men jag tänker här berätta lite om några funderingar jag haft/har. Några har jag även diskuterat med mina vänner. Men när vi pratar om framtiden är det mer den närmaste framtiden vi behandlar.

Vi går ut gymnasiet nu i vår (1998) och därför är det naturligast för oss att diskutera vilket som är bäst: fortsätta studera eller ta ett sabbatsår eller två. Men om man nu ser framtiden i ett längre perspektiv, och ett större. Tja, man märker ju redan nu att miljömedvetandet ökar, både hos regeringar och hos den enskilda individen. Många hushåll sorterar redan sina sopor och fler lär det nog bli.

Om några hundra år tror jag att det är vanligt att man i Sverige bor i mindre ekologiska självhushållande samhällen. Byteshandeln kommer nog tillbaka mer. Olika små samhällen byter tjänster och varor med varandra. I dessa samhällen kommer antagligen IT ha stor betydelse när man kommunicerar med folk utanför.

Detta med självhushållande vet jag inte säkert om jag tror på men det är nog ingen omöjlighet. Man anlägger åkrar i anslutning till sin ”by” som man sedan odlar upp. Det blir nog mer likt det system vi hade på 1800-talet fast mer effektivt. Folk kommer, efter att ha levt väldigt anonymt och ensamt i något århundrade, inse vikten av gemenskap och sällskap. Olika traditioner och fester kommer att firas tillsammans med hela ”byn” och även med folk från andra, närliggande byar. Familjen kommer att få en större betydelse. Mormor/farmor kommer inte att få sitta ensam i en lägenhet såvida det inte är hennes innersta önskan.

Man kommer att prioritera mer, inse att man inte är någon övermänniska som hinner med både heltidsjobb, hushåll, studera och barn samtidigt. På så sätt blir det lugnare och mindre stressigt.

Människor kommer att må bättre. Man äter bättre, förstår att det är viktigt att röra på sig och stressar mindre. Sin motion kan man, om man vill, få genom att hjälpa till på de gemensamma åkrarna eller något annat kroppsarbete som behövs göras i ”byn”. Man kommer också ha möjlighet till ett ganska omväxlande arbete. För att ens by ska fungera är det ju mycket som ska göras. Och om man specialiserar sig för mycket finns det inte sysselsättning hela tiden. Man kan i och för sig göra så då att man ”lånar/hyr ut” personen i fråga till andra byar där de behöver hjälp av specialisten. I utbyte kan man då få antingen varor eller så har den byn någon som är specialist på något annat (rörigt?!).

Det märks kanske att jag tror att statens inflytande kommer att minska betydligt samtidigt som individens valfrihet blir större. Staten, ja?! Vad ska den göra för människorna? Staten bygger ut de allmänna kommunikationerna för att minska antalet bilar. De bygger också ut IT, så att alla får tillgång till det. Och precis som nu får staten ta hand om de utslagna som inte ”byn” klarar av. Det bör kanske nämnas att det ligger på byns ansvar att se till att alla innevånare har mat och husrum. Det är bara i nödfall som staten ska behöva ingripa.

Ok, det här var framtiden ur ett ganska lokalt perspektiv. Det är svårare att tänka sig hur världen kommer att se ut, och hur man skulle vilja att världen såg ut om några hundra år. Men jag gör ett försök … Det kommer antagligen inte vara fullkomlig fred på jorden men jag är övertygad om att det inte är långt ifrån. Folk kommer att ha bättre förståelse för varann och inse att alla är lika värda. De flesta har i alla fall kommit så långt, men kanske inte alla. Jag tror att det fortfarande kommer att vara stor skillnad i utvecklingen i olika länder. Det kommer att gå framåt men skillnaden kommer fortfarande att vara enorm.

Jag tror att de s k I-länderna hjälper U-länderna med kunskaper och teknik i större utsträckning än nu. Och mindre ”rena pengar”. EU kommer att vara större och bättre organiserat än dagens läge. EU:s främsta uppgift kommer absolut vara att säkra freden i Europa. Givetvis kommer vi att hitta botemedel mot HIV även om det nog dröjer ett tag innan vi får bukt med det. Men då kommer det att dyka upp nya värre sjukdomar eftersom jorden annars skulle bli alldeles för överbefolkad.

Denna beskrivning av framtiden är mer en önskedröm än en verklighetsanknuten teori. Men visst finns det en liten chans ett det blir så här. Jag har fler teorier om framtiden men denna är nog den mest genomtänkta. Jag har en teori där jag ser mänskligheten rusa på i samma tempo som nu ända till allting bara rasar samman det det blir fullkomligt kaos. Men den är så deprimerande att jag inte tänker på den särskilt ofta.

Och förresten så har jag högre tankar om oss människor än att jag tror att vi kommer låta något sådant hända. Jag har nog över huvud taget en ganska optimistisk inställning till framtiden och vad den för med sig.

Hur gick det sen? Här kan du se samtalet med Jennie från 2022:

Samtalet genomfördes våren 2022.

→  Lång version: Den oklippta versionen av samtalet.
→  Tillbaka till framtiden: Alla berättelser från 90-talet.

Berätta du också!

Hur ser du på vår framtid? Med den här insamlingen vill Nordiska museet fokusera på din önskade framtid. Hur vill du att Sverige och världen ska vara i framtiden? Vad kan vi tillsammans göra för att nå dit?

Skicka in din berättelse!