Vår framtid

31 oktober • Vår framtid med i Nordperspektiv

Josefin Carlring, till höger, presenterar årets rapport.

Nordiska museet deltog under måndagen i Föreningen Nordens möte för släppet av rapporten Nordperspektiv, som tar sikte på den nordiska framtidsfrågorna. Träffen ägde rum på Voksenåsen i Oslo och var en del av de nordiska ministerdagarna. Senare samma dag fick ansvariga ministrar från de olika länderna rapporten i sina händer.

Vår framtid-projektet finns dokumenterat över ett uppslag, där bland annat olika slutsatser dras utifrån de inskickade bidragen. Läs rapporten här.