Vår framtid

12 september • Media uppmärksammar de insamlade visionerna

Vad kan näringslivet lära av folkets framtidsvisioner? Den frågan ställer sig Dagens industri i en artikel om insamlingen Vår framtid, som publicerades den 12 september. Kanske att många tycks sträva efter ett enklare liv? Det är en av slutsatserna som kan dras efter att Nordiska museet gått igenom de första 500 berättelserna i Vår framtid. Läs artikeln här.

18/8 • Över 500 bidrag i insamlingen

Nu har Vår Framtid fått in över 500 berättelser, vilket i början var målsättningen för insamlingen. Men vi stannar så klart inte här, utan det kommer fortsatt gå att lämna in sina berättelser en lång tid framöver.

Under sommaren började vi även genomföra fördjupade intervjuer via Zoom med personer som redan deltagit i insamlingen. Dessa kan ni hitta här på sajten och det var även just ett sådant bidrag som kom att bli nummer 500.

15 juni • Presentation för framtidsforskare

Den 15 juni besökte personalen på Institutet för framtidsstudier Nordiska museet som ett led i ett samarbete om framtidsfrågor. Under mötet presenterade projektledaren Jörgen Löwenfeldt insamlingsarbetet med Vår framtid, hur det kan användas av forskare och hur det knyter an till Nordiska museets långa historia av samtidsdokumentation. Vi fick även lyssna till docenten och förre statssekreteraren Maja Fjaestad som berättade om tips på hur man kan nå fram med sin forskning på en politisk nivå.

17 maj • Berättarträff i Norrköping

Vilken framtid vill vi ha? Frågorna i insamlingen Vår framtid utgjorde grunden för träffen på Stadsmuseet i Norrköping i söndags då Berättarnätet hade en träff. Diskussionerna var många. Någon beskrev framtiden som en cykel, någon annan lyfte fram vikten av möten där folk får tala till punkt och ytterligare någon såg utvecklingen av Norrköpings industrilandskap som ett exempel på hur till synes osannolika visioner kan bli verklighet. Träffen var en del i en svit som Nordiska museet anordnar under våren. Nästa sker i Linköping.

20 april • Skrivkurs om framtiden med Liv i Sverige

Under gårdagseftermiddagen testade vi ett nytt koncept för att samla in framtidstankar, i samarbete med Liv i Sverige. Under den första träffen skrev deltagarna i grupp, men fick också möjlighet att läsa högt och diskutera sina tankar, vilket ledde till stimulerande diskussioner. Vid nästa träff kommer vi att fokusera på att läsa varandras texter och ge feedback. Allt under ledning av Ingrid Sjökvist och Holger Nilén från Liv i Sverige. Vill du också vara med på skrivstugor, på plats eller digitalt: mejla oss.

5 april • Över 250 bidrag i insamlingen

Nu har över 250 berättelser om livet här och nu och tankar om framtiden skickats in till Nordiska museets samlingar. Bland dessa har vi valt ut fem som vi tycker är läsvärda. De ligger samlade här nedan.

Therese Sjögren skriver att hon vill se att demokrati råder i alla världens länder och att vi utvecklar städer och samhällen på ett hållbart sätt.

Adrian Skoog hoppas att vi i framtiden har gjort framsteg med klimatsituationen så att vi fortfarande kan leva på vår planet.

Jesper Welin vill se en större satsning på välfärden för att få bukt på brottslighet, fattigdom och socialt utanförskap.

Signaturen KEVIS hoppas att förnuftet ska segra över kapitalet och att vi är mer ansvarstagande och agerar snabbare i framtiden.

Signaturen Lovisab tror att vi år 2173 lever mer lokalt och har mer tid att sköta om oss själva, våra relationer och miljön.

22 mars • Den första skrivstugan

Välbesökt skrivstuga på museet. Foto: Privat.

I kväll, den 22 mars, anordnade Nordiska museet en första skrivstuga för insamlingen Vår framtid. Eventet genomfördes ihop med skrivkollektivet Shut up and Write, genom Meetup. Fler skrivstugor planeras under våren, bland annat med Liv i Sverige (anmäl dig här), Heroes in Sweden (i Linköping) och Berättarnätet (i Norrköping).

10 februari • 100 bidrag i insamlingen

Nu har över 100 personer valt att skicka in sina framtidstankar till Vår framtid-insamlingen sedan starten 26 januari. Målbilden är att få in över 500 bidrag innan 2023 går mot sitt slut. Förhoppningen är att dessa berättelser ska utgöra en grund både för forskning och utställningar i vår tid, men även för framtiden. Kanske kommer just din berättelse ställas ut på Nordiska museet till trehundraårsjubileet år 2173?