Vår framtid

Berättat av Åkatta

Kvinna. Odlande pensionär. Gotland.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Ok, jag mår så bra i mitt lilla hus omgiven av en stor trädgård, där hag idkar upp allt mer odlingsytorna på ett vildvuxet gammalt gärde, och bortanför det en kohage, ängar, skog, hav…

Visst påverkas jag av en orolig värld där så mycket gått snett och det känns just nu som att det inte finns någon återvändo.

Klimatkrisen, som så många vill blunda för är ju det yttersta och största hotet, även om det på något sätt hamnar i skymundan av krig i närområdet, politiker som vänder allt i en förödande riktning och att det känns som alltför många tänker väldigt snävt.

Men att leva som hag gör., så nära djur och natur, att odla min egen mat (jag be är i stort sett självhushållande på grönsaker, även på vintern) , det gör att livet känns meningsfullt. Jag känner mig inbegripen j ett sammanhang som har med årstider och kretslopp att göra. Hag bygger jord och odlar mat och ör en liten del av naturen.

Även om jag inte hag ett stort umgänge, dö känner jag mig aldrig ensam, jag har mina djur , släkt och vänner. Man kommer närmare människor här ute på landet än man gör i stan, tycker jag. Det blir en ner nära, öppen, okonstlad kontakt för man Jan vara sig själv . Det ör mer än 20 år sen jag flyttade från staden och jag längtar inte tillbaka. Vill knappt åka dit ens för ett litet ärende.

Har för övrigt inte bil. Tyvärr är bussförbindelserna dåliga. Ibland måste man ju ända åka till staden eller kanske besöka en vårdcentral. Men det brukar gå på något sätt.

Och framtiden:

För egen del är allt jag vill att fortsätta leva här på det sätt jag gör. Jag vill inte hamna på någon vårdinrättning och jag bill gärna bli riktigt gammal.

Och i det stora hela, vad önskar jag? Åh, det är så mycket. Att människor ska ska bli mindre rädda och misstänksamma för varandra, och mindre fientliga. Att vi alla sja förmå landa i känslan av att vi är en liten del av naturen och ta emot allt fint med öppna sinnen. Att inte styras av behov av makt, pengar och konsumtion.. Att vi alla värnar om varandra och hela naturen. . Att vi inser att vi måste vara rädda om naturens resurser, att vi respekterar naturen, djuren och andra människor. Att vi kan förenas i våra olikheter, och samtidigt känner att vi har rätt till vår självständighet och intrigitet och vågar ca oss själva fullt ut.

Ha, det blev många ord. Men det tror jag är själva grunden som skulle möjliggöra en hållbar förändring.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

På ett sätt är mycket bättre än förr i många delar av världen. Jämfört med tidigare har kvinnor rätt till större självständighet, barnaga är förbjudet, vi har en större kunskap om djur (vilket tyvärr inte gör att de missbrukas mindre).

Jag tycker det finns fördelar med internet, ävensom det knappast gör oss lyckligare. Ändå är det skrämmande att hela samhället är så beroende av att nätet ska fungera, det gör oss mycket sårbara. Det borde finnas ett parallellt system, men hur det skulle fungera vet jag inte.

Jag vet hur jag önskar att allt ska vara om 30 år, men ingen idé’ om hur det skulle kunna skapas vägar dit.

Men för det första: Välfärd och konsumtion är inte samma sak.

Kanske ska det satsas mer i förskolan och skolan på att få barn att förstå att de/vi är endel av naturen, mer lärande utomhus, odling mm för att få in glädjen att vara endel av naturen redan från början.

Vad gäller politiker önskar jag att de inte styrs av maktlystenhet och inte väjer för viktiga frågor för de är rädda för att då tappa väljare.

Vad gäller migration är min önskan att den var fri. Vet inte om det skulle fungera i praktiken. Men kanske ör vi nödgade att tanka om väldigt stort. Förändra vårt synsätt och leverne väldigt radikalt på alla sätt.

Vad gäller försvar kan man ju bara önska att det inte behövdes, men tyvärr gör det väl det. Men kanske kan man komma rätt långt med diplomati. I alla fall leder ju upptrappning till upptrappning och det blir lätt bara värre.

Samhälle, bostad, miljö: Möjlighet för fler att odla sin egen mat och även att köpa/sälja bra och giftfri mat från odling och djurhållning som är bra för naturen, för djuren och människorna.

Mer kolonilotter bland tätbebyggelsen. Vilktigt att bevara parker, grönområden.

Satsa på miljövänliga material som möjligt vid nybyggen. Återvinna material.

Gynna allt som betyder minskad konsumtion och resursslöseri. Fler skomakare, möjlighet att sånt som slängs på återvinningen verkligen han återvinnas. Kurser, platser där människor kan få hjälp med att laga kläder mm, eller använda materialet till något nytt. Det kan hjälpa till att skapa ett nytt slags tänk och ge glädje. Men också skapa arbetstillfällen.

Vad gäller teknik ör det bra om den utvecklas så länge det handlar om teknik på naturens villkor, alltså som inte strider mot vad som är bra för naturen, och dör han man knappast gå några omvägar. Dessutom tycker att allt som skapas med hjälp av teknik måste fylka ett verkligt behov, jag menar ett äkta behov och inte ett surrogtbehov och eller ha som huvudsyfte att ge stora oense åt någon eller några. Smink, s k skönhetsprodukter, endel av allt nytt som görs inom dator/elektronikbranschen och mycket mer: Fylker det verkligen grundläggande behov?

Vad gäller sjukvård är det viktigt att alla har tillgång till sjukvård på lika villkor. Jag ör inte säker på att hyrläkarsystemet är vettigt. Det han ca bra att så långt det går ha möjlighet att komma till en och samma läkare och inte minst så måste läkare se hela människan och inte en kroppsdel, funktion eller krämpa i taget.

Absolut inte kärnkraftverk. Det innebär en stor sårbarhet för sabotage, om det blir krig, för olyckshändelser och inte minst ör risken stor att det i framtiden inte finns resurser att underhålla dem t ex pga av klimatförändringarnas konsekvenser.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Jag önskar att effekterna av klimatförändringarna inte har gått alltför långt.

I övrigt framkommer det i det jag skrev nyss vad jag önskar.

Och om det krävs för att hejda katastrofala följder av klimatförändringarna så hoppas jag att mänskligheten, ( politiker så väl som vi andra) har förståndet, vilja och förmågan att tänka om och förändra våra värderingar, våra beslut och bära liv på ett väldigt omvälvande sätt.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Det jag vill är inte detsamma som vad jag tror. Jag är pessimist vad gäller mänsklighetens framtid. Men jag hoppas och önskar att jag har fel.

Kanske har man avskaffat penningsystemet, givit upp alla tankar om expanderande och istället lever i harmoni och samklang med varandra och hela naturen. Oavsett om mycket av det vi nu uppnått av modern teknik av alla de slag finns kvar eller rent av har utvecklats på ett icke destruktivt sätt, eller om mycket har kapsejsat, gått förlorat och vi lever i spillrorna av det som varit och är i färd med att bygga upp något nytt.- så hoppas jag att rädsla, misstänksamhet, fientlighet, strid, statussymboler, maktlystnad, strävan efter att expandera, bli större, rikare och mäktigare och vårt nuvarande resursslöseri tillhör förfluten tid.

Publicerat

24 april 2023

Berättat av

Åkatta

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00314

Andras önskningar om framtiden

Gör som 763 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 763 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!