Vår framtid

Berättat av Ann-Mar Appelberg

Kvinna. Pensionär. Bromma.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Jag är en 86-årig pensionerad psykiater/psykoterapeut, gift sedan över 55 år med en jämnårig man, jurist. I denna oroliga värld med klimatkris, kriget i Ukraina, kriget mellan Israel o Hamas lever vi ett privilegierat liv i en privilegierad del av världen där orosmomenten i vardagen inskränker sig till banala konflikter mellan bostadsrättshavarna i huset i Bromma.

Vi handlar våra dagligvaror i den ICA-butik som ligger i huset bredvid – anses vara dyrast i Bromma i gengäld slipper vi transport till affären. Vi har nästan slutat äta kött och är noga med frukt/grönt och proteiner. Jag vill inte längre flyga – vi gjorde en uppskattad tåg- och bussresa till Lofoten i början av hösten.

Vi har en hybridbil och åker till vårt hus i Bergslagen – trädgårdsarbetet där och bärplockning ger stor glädje. Våra glädjeämnen är barn/barnbarn och relationer till vänner för att inte tala om konserterna på Konserthuset.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Klimatkrisen oroar mig mycket. Jag är upprörd hur den nuvarande regeringen styrd av SD monterar ner klimatfrågan. Utsläppen ökar och klimatmålen når vi ej. Istället för att sänka/ta bort reduktionsplikten borde ekonomiskt stöd gå till dem som har det ekonomiskt svårt.

Jag är likaledes upprörd över hur den Tidöpartierna lägger all vikt vid de repressiva åtgärderna mot gängkriminaliteten- längre straff, visitationszoner mm utan att på allvar bemöda sig om hur rekryteringen till gängen ska stoppas.

SIS-hemmen och HVB saknar uppenbarligen kvalificerad personal och instrument för att hålla ungdomarna kvar.

Angående skolan: kvalificerade lärare och god elevhälsa är jätteviktigt

Angående sjukvård: jag vet att många klagar på sjukvården men mycket fungerar bra med kontinuitet och god omsorg.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

En önskedröm vore FRED på JORDEN!

– Att Israel-Palestina konflikten kunde lösas med en tvåstatslösning äntligen.

– Att Ukrainarna lever i ett Ukraina fritt från ockupation av Ryssland.

– Att auktoritära styren skulle ersättas med demokratiska där rättsstatens principer skulle råda.

– Att SD inte fanns kvar som dominerande parti i Sverige.

Själv kommer jag inte vara med om 30 år ( jag skulle då vara 116 år!) men jag önskar för barn och barnbarn att de har hälsan och har jobb som de kan försörja sig på.

Jag hoppas att fossila bränslen inte längre används, att flyget bara används i liten omfattning, att rälsbunden trafik dominerar och i den utsträckning bilen används körs den på el.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Om mänskligheten inte gått under pga klimatkatastof eller att människorna inte inte längre vill sätta barn till världen pga hur hemsk världen blivit genom våldsamma krig kan det kanske bli så här:

Robotar och AI har tagit över det mest av produktionen av de varor människan behöver vilket leder till att mänskligt arbete framför allt behövs i vård, skola, omsorg och inom tjänstesektorn samt i vissa styrfunktioner i produktionen. Skattesystemet måste helt förändras och baseras på produktionen.

Eftersom människor inte i någon större uträckning behövs inom produktion kan arbetstiden vara rejält förkortad till 20-30 timmar i veckan. Människan kan ägna sig åt kultur och sport

Resor görs spårbundet eller med självkörande elbilar.

Publicerat

21 oktober 2023

Berättat av

Ann-Mar Appelberg

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00588

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Andras önskningar om framtiden

Gör som 779 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 779 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!