Vår framtid

  • Jag!

Berättat av Ann

Kvinna. Född 8 augusti 1988. Förskollärare. Linghem.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Just nu har mina ändrade levnadsvanor förändrats drastiskt då maten blivit betydligt mycket dyrare. Så allt inhandlas med omsorg vid rabatter och kampanjer. Maten planeras i förväg för minskade kostnader. Jag har precis köpt mitt första hus för 3.9miljoner kronor. Det är enormt med pengar men det har legat många års sparande av att kunna gå in med 20% av priset då räntor är skyhöga.

Jag lever med min sambo och våra 2 barn födda 2016 (7år detta år 2023) och 2020 (3 år detta år 2023).

Jag arbetar som förskollärare och har gjort i 12 år, jag har varit med och skapat förutsättningar för framtiden i 12 år med barn 1-5år. Det är fantastisk men också vidrigt då barngrupperna ökat markant dessa år från ca 12 barn till 24 barn. Men med samma antal pedagoger 3-4st. Om jag skulle få förändra något skulle jag ta tillbaka de mindre antal barn i barnen barngrupp och behålla 4 pedagoger på 12 barn. För att hinna skapa ännu mer förutsättningar för både mänskligheten och miljön.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Konsumtionen i världen är vidrig, att drt fortfarande produceras enormt med möbler, kläder och leksaker som sedan aldrig kommer till användning är inte okej. Det återbrukas ganska mycket just nu, men då måste också tillverkningen minska istället för att öka från alla producenter. Det nya är inte alltid det bästa, men förändra det som är vetenskapligt farligt.

Det bör bli ännu enklare att få en karriär som kvinna inom alla yrken. Nu får man välja eller fightas för att komma in i ett mansdominerat yrke. Ge oss kvinnor fler möjligheter att få samma utbildning men inte förlora tiden med våra barn.

Försvaret i Sverige är under all kritik. Om de inte undanhåller hur försvaret faktiskt ser ut. Vi bör kunna försvara oss själva om det behövs vilket jag innerligt hoppas skulle fungera vid krisläge.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Om 30 år hoppas jag att energitillverkningen är mer miljövänlig, att varje individ har ännu större möjlighet till karriärer oavsett om man har barn eller inte. Att varje individ blir tagen på allvar tidigt i livet. Som att minska antalet barn i alla grupper där barn vistas.

Jag vill ge mina barn en härlig framtid med många möjligheter och förutsättningar att bli deras bästa jag och eventuellt förändra världen med deras sätt att leva.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Jag hoppas innerligt att hela världen har en samsyn på hur människor bör leva utifrån förutsättningar som är av hög klass. Att alla i världen har tillgång till de mest basala tillgångarna för att ha hälsa och välmående i behåll.

Att de som försöker sig på ett krig kan uteslutas stenhårt på något sätt. De ska inte ha en chans att få förstöra ett endaste dugg.

Jag vill att världen grönskar och att det finns ett sätt att vattentillgången. Är tillräcklig för alla i världen.

Att varje individ har en förutsättning till ett yrke där de kan växa och bli sitt bästa jag. Att vi tar tillvara på alla kunskaper och erfarenheter som finns i världen.

Att barn från tidig ålder får rättighet att vistas i sammanhang med färre antal barn men med hög utbildningsförmåga från andra vuxna förebilder.

Så att psykisk ohälsa kan minska och att alla blir sedda för sig själva.

Att det finns bränsle som är återförnyelsebar och inte skadar något eller någon överhuvudtaget. Att vi har ett sätt att leva som gynnar vår miljö till mindre konsumtion och en välfärd som.går att följa genom hela världen.

Jag hoppas att vi lämnat efter oss en värld full av liv.

Publicerat

3 juli 2023

Berättat av

Ann

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00476

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Andras önskningar om framtiden

Gör som 763 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 763 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!