Vår framtid

  • Milla Stenback

Berättat av Bastian

Man. Född 31 oktober 2022. Student (Gymnasieelev). Göteborg.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Vart är vårt samhälle på väg? I dagens marknadsekonomiska samhälle driver företag på en överdriven masskonsumtion på bekostnad av själva naturen omkring oss. Den kapitalistiska modellen skapar även på ökade klyftor i samhället vilket leder till ekonomisk och social ojämlikhet. Kommer vi lösa dessa problem inom en snar framtid eller kommer de definiera vårt samhälle för en lång period framöver?

Hur kommer det gå med genteknik och AI? Kommer framtidens värld vara präglad av en superintelligent AI kapabel att vida överträffa mänskliga förmågor, och kommer gentekniken att avancera till den grad att det mänskliga genomet är lika lätt att omskriva som en blyertstext? Inför en överskådlig och långtgående framtid, vilka tekniker kommer att forma vår värld och vårt samhälle?

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Positiva aspekter: vårt välfärdssystem, vår (relativa) sociala jämlikhet, vårt demokratiska samhällssystem, SVT, dagens medicinska teknologi, dagens tekniska innovation, våra internationella samarbeten. Samtliga utav dessa aspekter tåls dock att förbättras avsevärt, framförallt social jämlikhet och vårt välfärdssystem.

Negativa aspekter: vår ekonomiska modell, högerpopulism, masskonsumtionen, nedskräpning, utsläpp av avgaser och miljögifter, överfisket, den fortsatta diskrimineringen av utsatta samhällsgrupper, vår alldeles för strikta immigrationspolitik, samt våra illa betalda statliga anställda.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Mitt eget liv vill jag ej spekulera om, men när det gäller samhället i stort hoppas jag att vår energiförsörjning samt produktion, främst mat, har blivit miljövänlig. I bästa fall skulle jag vilja se en socialistisk världsstat, men då detta tycks högst osannolikt hoppas jag istället att samtliga utav världens länder kan samarbeta för att uppnå en mer hållbar och jämlik värld. I bästa fall skulle jag vilja se en skarp, global vridning åt vänster, samt alla världens diktaturer avsatta till förmån för mer demokratiska system. Jag hoppas även få se enorma framsteg inom teknologin, framförallt inom genteknik. Förhoppningsvis kan vi en dag leva i en värld där människan kan förändra sitt genom som vi ser nödvändigt, och använda genteknologi för att utveckla växter, djur och bakterier kapabla att bidra till människans kamp mot klimatförändringarna. Helst vill jag se stora språng även inom ett flertal andra fält, för att ge mänskligheten en ökad förståelse av vårt universum. Det är även högst troligt att vi kommer nå den teknologiska singulariteten inom dessa 30 år, vilket skulle vara synnerligen spännande. Vi får hoppas att inget Skynet uppstår.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Det är otroligt svårt att säga. Jag hoppas i varje fall att livet i Sverige, Norden och världen kommer vara mycket mer jämlikt. Det är mitt hopp att vi även kommer ha tagit såpass stora teknologiska framsteg att människan börjat kolonisera solsystemet, på god väg mot en typ 2 civilisation. För att detta ska ske måste vi ha lyckats bekämpa klimatförändringarna, och reformera våra ekonomiska system. Jag hoppas att världens största ekonomiska centrum kommer ha övergivit eller åtminstone drastiskt minskat sina marknadsekonomiska och kapitalistiska lagstiftningar, och istället infört mer socialistiska samhällen. Det är även min förhoppning att var människa kommer kunna röra sig fritt över alla världens gränser, samt att diskriminering mot folk av alla slag sjunkit betydligt, helst avstannat helt.

Jag spekulerar även om att Europeiska Unionen och Indien kommer ha övertagit Kina och USA som världens ledande supermakter. I alla fall tvivlar jag på att Kina fortfarande kommer vara ekonomiskt och militärt överlägset Indien. USA är en knepigare fråga, det är fullt möjligt att vi om 150 år fortfarande kommer ha Amerikas Förenta Stater som en global supermakt. Rent politiskt tror jag att Afrika, framförallt Nigeria, kommer ha vuxit upp till att anta en mycket mer ledande roll inom världsmarknaden. Detsamma kan även sägas om vissa delar av Asien.

Sedan finns det en annan framtidsvision, en långt mer dyster än. Olyckligtvis måste jag lyfta denna som något mer sannolik, med tanke på världens nuvarande situation, vilket jag finner otroligt tragiskt. Hursomhelst kommer 2173 med stor sannolikhet att präglas av efterdyningarna av klimatkrisen. Teknologiska framsteg kommer sannolikt att vara vitala verktyg för att motverka den skada tidigare generationer åsamkat, men världen kommer aldrig att bli densamma igen. Flera utav världens länder, däribland Nederländerna, Kina, Bangladesh samt samtliga önationer i Stilla Havet, kommer ha utsatts för enorma översvämningar. Hetta och torka kommer drabba hela de tropiska och subtropiska zonerna, medans den tempererade zonen mer och mer börjar likna dagens medelhavsklimat. Flera utav dagens ekosystem kommer att ha kollapsat, med enorma påföljder för resten av världen. Jag tror att människan som art kommer överleva, även så vår civilisation, men vi kommer att ha ärrat oss själva samt hela vår planet för alltid. Gissningsvis kommer flera olika klimatkrig bryta ut, dock tror jag inte att några riktiga världskrig eller kärnvapen krig kommer äga rum. I slutändan tror jag att vi vid 2173 kommer ha genomlevt de värsta delarna av klimatkrisen, men att vi fortfarande kommer ha en lång kamp framöver. Dock har vi vid det laget nästan säkerligen uppnått den teknologiska singulariteten, och en hel rad olika teknologier och innovationer kommer förändra vårt liv i grunden.

Publicerat

27 april 2023

Berättat av

Bastian

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00327

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Andras önskningar om framtiden

Gör som 779 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 779 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!