Vår framtid

Berättat av Boa Berg

Man. Född 2 februari 1969. Sökande. Örebro.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Efter 17 förlorade år är jag äntligen tillbaka i mig själv igen.

Psykisk ohälsa och övervikt höll mitt jag fången men nu en gbp-operation och viktförlust på över 50kg är jag fri igen.

Ohälsorna går hand i hand men så gör även de goda hälsorna.

17 förlorade år men det är också det som gjort mig till den jag är idag, en starkare människa. Jag är idag tillfreds med mig själv.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Jag må vara cynisk men jag ser inte så mycket som fungerar bra i dessa tider förutom alla framsteg inom forskningen. Nya mediciner och behandlingar. Avancerad AI som jag tror och hoppas kan hjälpa oss att komma på lösningar på många problem.

Det mest negativa är de religionernas kamp för särbehandling.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Ett fossilfritt samhälle där nästan all energi kommer från kärnkraft. Energibehovet kommer bara att öka och vi har inte råd att offra markytor att bygga vindkraftverk eller solfångare på.

Migrationen bör kontrolleras och regleras noggrannare.

Mycket infrastruktur borde förstatligas helt. Järnvägsnätet, vägnätet och elnätet.

Vi kommer att ha stärkt vår försvarskapacitet väsentligt.

Nybyggen kommer ha billigare hyror eftersom man inte måste tjäna in hela byggkostnaden på en gång utan låta boendet generera pengar på längre sikt.

Politiken kommer förmodligen vara lika polariserad som nu.

Färre kommer arbeta men vi kommer att ha infört medborgarlön istället för försörjningsstöd.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Jag vill att:

Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Danmark och Island har bildat en egen union som motpol till det allt mer totalitära EU.

Religionfriheten ska gälla utanför det offentliga rummet. Alla är fria att utöva sin religion. Frihet från religion ska också ha s likvärdig rätt. Håll all religion borta från politik och det offentliga rummet.

Jag tror:

Klimatet har havererat och konflikter över resurser blir allt vanligare. Fossila energikällor kommer att förbjudas och onödigt flyg (semesterresor mm) blir så dyrt att bara de allra rikaste kommer att ha råd att resa med flyg. Enorma kryssningsfartyg drivna av segel och solceller kommer att bli det vanligaste sättet att resa på.

Publicerat

24 september 2023

Berättat av

Boa Berg

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00564

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Andras önskningar om framtiden

Gör som 778 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 778 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!