Vår framtid

Berättat av Britten

Kvinna. HR chef. Gislaved.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Det är en rörig tid och ganska orolig. Klimatförändringarna blir

Mer påtagliga och jag tror att många börjar blir orolig och ifrågasättande på hur detta skall lösa sig. Samtidigt är det få Som vill göra avkall på saker i sitt liv. Det finns dock en stor klick som

Lever på Precis som vanligt, utan varken ånger eller oro.

Gängkriminalitet, skjutningar och splittringen börjar bli större. Grupper ställs mot varandra på ett ganska obehagligt vis. Retoriken är många gånger ganska enkel ( det är invandringens fel!), men svaret är nog eg inte så simpelt utan mer komplext.

Digitaliseringen blir ifrågasatt ( har vi verkligen gjort rätt som matat våra små barn med paddor?!) samtidigt som AI utvecklingen exploderat!

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Konsumtionen är på

Många vis alldeles för hög. Ingen vill göra avkall!

Jag som jobbar med HR och samtidigt är mamma till yngre barn funderar på hur jag som förälder skall uppfostra en generation som är beredd att ta ansvar, som inte förväntar sig att få tillfredsställelse snabbt utan vet att man ofta behöver kämpa för att lyckas.

Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar behöver tas på allvar. Hur kan vi må så dåligt när vi har det så bra? Eller är det kanske just det som är problemet… ?

Vi behöver lyckas bättre med immigrationen än vi gjort de senaste åren- samtidigt får man inte glömma allt fantastiskt många av våra nya landsmän gör!

Vi behöver sluta leva så mycket av vår tid på

Nätet! Det är ett låtsasliv som bara leder till konsumtion och ohälsa!

Samhället och kommunerna behöver satsa på en än mer levande landsbygd. Det småskaliga jordbruket och inte minst kompetensen bör komma tillbaka.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Man måste ha knäckt frågan gällande miljö och hållbarhet. Vi behöver leva på ett mer hållbart vis där vi inte bara konsumerar. Hur kan vi bibehålla vår välfärd utan att öka konsumtionen?

Jag önskar ett gott liv där vi inte hetsar till storartade upplevelser, utan faktiskt kan se det fantastiska i vardagen, gemenskap och natur.

Ett samhälle som främjar att man vill vara snäll mot varandra, snarare än att grupper ställs mot varandra.

Ett samhälle där vi inte är beredda att betala ocker priser för att bo i en storstad utan faktiskt uppskattar landet och de mindre samhällena.

Vi bor och lever klimatsmart.

Publicerat

27 september 2023

Berättat av

Britten

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00569

Andras önskningar om framtiden

Gör som 763 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 763 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!