Vår framtid

Berättat av Calle Wikholm

Man. Född 3 januari 1951. Pensionär. Södertälje.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Idag fungerar demokratin relativt väl i Sverige. Dock börjar nuvarande regering angripa folkrörelser, och grunden för oppositionens finansiering samt det s.k. samarbetspartiet SD förtalar och avhumanisera olika folkgrupper, vilket kopplar SD tydlig till partiet rötter d.v.s. nazismen. Den här politiken är även kopplad till populistisk klimatpolitik, dvs kortsiktigt populära åtgärder vilket undergräver vår förmåga att leva upp till EUs och Parisavtalets klimatmål.

Politiken minskar också möjligheten för våra viktiga företag att ställa om och skapa framtidsprodukter. Vår bilindustri önskar t.ex. högre bränslepriser och ett skattesystem som stöttar de grupper som som har svårast att klara klimatomställningen.

Fram till 2030 klarar inte nuvarande klimatpolitik målen för minskade koldioxidutsläpp och tillföra elektrisk energi för de nya företag en i Norrland och även i SFödra Sverige. Regeringen förmår inte kommunicera att näringslivet önskar omställning och klimatet kräver snabba åtgärder. Förmågan och förmodligen kunskapsnivån beträffande hur man bör kommunicera saknas.

Får detta fortsätta drabbar det sysselsättning, välfärd och vår förmåga att vara en del av den globala klimatomställningen.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Förmågan att kommunicera och implementera en rättvis och effektiv klimatpolitik nationellt och globalt avgör vår framtid. Sverige bör öka sitt engagemang i globala klimatåtgärder. Utan en sådan blir det ökade konflikter och betydligt större flyktingströmmar från syd till norr. Det kommer att ställa mycket stora krav på Sverige förmåga att integrera olika befolkningsgrupper.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Lyckad inte en effektiv och rättvis klimatomställningen blir det kaos, fattigdom och en konfliktfylld värld.

Lyckas vi engagera hela befolkningen i klimatomställning finns möjligheterna att vi har ett nära på utsläppsfritt samhälle. Vi slipper import av dyra fossila bränslen och förlitar oss på sol, vind, vattenkraft, pumpkraftverk, vätgaslagring, värmepumpar etc, ja all den teknologi vi idag känner och fungerar väl,

Luften i våra städer är inte lägra hälsofarlig. Alla transporter är elektrifierade, vi har bättre kollektivtransporter och cykeln har blivit var mans transportmedel lokalt.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Tyvärr är havsnivån 1,5 meter högre, klimatzonerna har flyttats lång norrut, vi har fuktiga och snöfattiga s.k. vintrar eftersom vi dröjde med klimatomställningen, mycket kraftiga variationer i vädret förekommer vilket medfört att samhället får satsa stora resurser i klimatanpassning.

Vi har mera resurser över för dessa anpassningar eftersom ingen import av fossila bränslen förekommer.

Alla medborgares förstår nu att vår senfärdighet under 2020-talet med att satsa på klimatåtgärder och verka internationellt i dessa frågor, var mycket skadligt för vårt land.

De partier som stod för den politiken finns inte kvar i riksdagen. Historieskrivningen och erfarenheterna om vår tid idag har lärt oss att undvika en kortsiktig politik och ett ojämlikt samhälle.

Publicerat

1 april 2024

Berättat av

Calle Wikholm

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00681

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Andras önskningar om framtiden

Gör som 778 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 778 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!