Vår framtid

  • Privatperson

Berättat av Catarina

Kvinna. Sjukpensionär. Mariestad.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Jag bytte bostad för ett halvår sedan. På grund av det billigare priset och storleken så fungerar det bättre än mitt förra boende med tanke på dagens prisökningar och hyreshöjning.

På grund av sjukdom har jag mer eller mindre tvingats att lägga in mer återhämtning för mig själv.

Jag har gjort en liten beräkning på mina egna klimatutsläpp och börjat förändra mina vanor för att dra mitt strå till stacken.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Man behöver förstärka och utveckla socialförsäkringen då det är grunden i ett välmående samhälle.

Man behöver jobba antirasistiskt.

Man behöver ha nära vård i alla former.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Jag önskar att fattigdom ska försvinna i Sverige. Att vi ska ha handlingsplaner på alla områden för klimathänsyn. Att vi ska byta regering. Gratis kollektivtrafik. Återta humaniteten i samhället.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Jag skulle vilja att alla människors lika värde alltid råder. Att ursprungsfolk, migranter ,funktionsnedsatta mfl ska få förverkligat de rättigheter och behov de har. Att vi hanterat klimatet på ett sådant sätt att vi bevarar vår planet till eftervärlden.

Publicerat

26 september 2023

Berättat av

Catarina

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00567

Andras önskningar om framtiden

Gör som 763 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 763 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!