Vår framtid

  • Christina Bäck

Berättat av Christina Bäck

Kvinna. Studie- och yrkesvägledare. Undersåker.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

För 5 år sedan flyttade jag med man och små barn (6 och 1,5) ifrån Stockholm till Jämtland.

Jag ville att barnen skulle få gå i skola här och personligen behövde jag mer kontakt med naturen och en möjlighet att leva i samklang med den. Långt från konsumtion och stress och den individualism som jag upplevde i Stockholm.

Dessa 5 år har möjliggjort en inre resa och nu när jag skriver detta är jag nyseparerad från barnens pappa.

Jag har utbildat mig till studie- och yrkesvägledare och arbetat som det dessa 5 år.

Nu ska jag i höst byta jobb och arbeta med samhälls/landsbygds-utveckling genom folkbildning som verksamhetsutvecklare vid ett studieförbund.

Att flytta till landsbygden har verkligen fått mig att förstå hur mycket potential det finns i människor och att vi kan skapa så mycket på egen hand vilket ibland är också förutsättningen för att något ska bli av som kan gynna flera.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

I nuläget pågår väldigt mycket skjutningar och övervåld bland kriminella ungdomar och det är en sorg att det är så samhället ser ut och att det verkar vara svårt att stävja. Ungdomar behöver bli sedda i tid, av sina föräldrar och av skola och övriga samhället.

Vi har tyvärr nu också ett segregerat samhälle i hela Sverige där några har mycket och andra har lite. Det är ojämlikt och orättvist att en del behöver kämpa utan att nå fram och andra behöver inte kämpa alls utan får allt de pekar på.

Den strukturella rasismen påverkar förutsättningarna för att ta sig fram gällande utbildning och jobb och en tröstlös tillvaro och avsaknad av vuxna förebilder kan tyvärr också leda till det vi ser i samhället idag.

Just nu är inflationen hög och kronan svag. Jag har inga lån eller skulder och har ett kapital vilket är ett medvetet val. Jag har som målsättning att ha få utgifter vilket möjliggör utrymme att jobba mindre för att må bättre.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Om 30 år ska jag snart fylla 70. Jag hoppas att jag får vara med då.

Att mina barn som då är 41 och 37 har utbildat sig, blivit medvetna och trygga vuxna och skapat sina egna liv. Kanske har jag barnbarn men det är inget jag förväntar mig, de får bestämma själva.

Om jag är i livet så hoppas jag att jag kan se tillbaka på en livsväg där jag själv stod vid rodret. Att jag fått göra det jag önskat och levt som jag velat.

Jag hoppas att det är en vardagsföreteelse med öppna mötesplatser där människor känner sig välkomna och uppskattade.

Att samhällsklimatet är positivt och att det finns en välvilja att skapa gemenskap.

Att människor förstått detta med att minska konsumtionen, återbruka och köpa begagnat i större utsträckning. Att det som är viktigt inte är yta och meriter utan hur vi är i våra mellanmänskliga relationer.

Jag hoppas att fler upptäcker glesbygd och landsbygden så att de får fortsätta vara levande och kreativa platser för flera generationer.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Jag hoppas att vi ska ha gröna länder med mycket liv och lust.

Jag hoppas att vi kan se fler samhällen där vi hjälps åt och skapar tillsammans. Att inga krig finns och att människor förstår nyttan och glädjen i att vara varandra till nytta och mening.

Jag hoppas att det ska finnas många forum för att mötas i positiv bemärkelse. Att människor får leva som de önskar och att det inte finns något som heter krig, kriminalitet, droger, rasism, homofobi, funkofobi utan att alla är accepterade och vill göra gott för sig själva och varandra.

Publicerat

3 juli 2023

Berättat av

Christina Bäck

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00483

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Andras önskningar om framtiden

Gör som 760 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 760 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!