Vår framtid

Berättat av CL

Kvinna. Född 7 april 2024. Håbo.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Troligtvis kommer mer naturmark försvinna, det har på kort tid redan försvunnit 100 hektar skog och åker bara i vår närhet.

Trafiken kommer öka och likaså Sveriges befolkning.

Jag trivs bäst när jag har folk på avstånd.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Norrmännen kommer minska i och med invandringen vilket innebär att traditioner och levnadssätt kommer förändras, det kommer bli ännu mer hotfullt och ännu fler konflikter.

Färre kommer bidra till statskassan vilket resulterar i stt välförden urholkas. Vården kommer kosta.

Man har byggt och fortsätter bygga utanförskapsområden som ingen egentligen vill bo i.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Jag önskar återvandring och att norden återgår till den lugna och vackra plats det en gång varit.

Med ptervsndring blir samhället mindre hotfullt, mindre konfliktfyllt och skattemedel kan återigen användas till det samhällskontrakt som tyvärr idag brutits.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Se svaret ovan.

Publicerat

11 april 2024

Berättat av

CL

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00690

Andras önskningar om framtiden

Gör som 778 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 778 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!