Vår framtid

  • Lillian Ørndahl

Berättat av Crazy cat Lady

Kvinna. Född 25 maj 1968. Ufør. Kristiansund.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Nå bor jeg i feil by, fordi jeg har ikke råd til å kjøpe noe i min egen by, som er større. Befolkningsveksten vil nok gjøre at det fortsatt bli trangt og dyrt på boligmarkedet. Så jeg håper på å ville i lotto, slik at jeg kan flytte hjem. Eller må jeg selge og bare leie i hjembyen min, med den usikkerheten.

Jeg bor i en fattigere del av byen og her er det både lys- og lydforurensing. Spesielt varmepumper på naboenes hus skaper forstyrrelser. Hele døgnet, men mest forstyrrende når man skal sove.

Husene her er bygd etter andre verdenskrig og er ikke totalrenoverte. Politikerne lager støtteordninger som bare kan brukes av dem MED penger. Veldig mye energi går tapt fordi de som eier disse boligene ikke har de økonomiske midlene til å oppgradere dem. Også på dette området bør det komme en overføring fra de som har for mye til de som har for lite.

Jeg er ufør og spesielt det siste året har prisene på strøm, mat og fellesutgiftene i boretts-laget økt voldsomtmye. Jeg har ikke hatt en økning i realinntekten på det jeg kan huske; 8-10 år. Så maten jeg kjøper er billigere og mindre variert. Jeg har sluttet å spise middag på hevrdager, for jeg ble så lei av pasta. Kjøper nesten ikke frukt og bare et fåtall grønnsaker. Prøver aldri nye rette mer; har ikke råd. Jeg håper jeg får så mye mer at det faktisk hjelper litt i årets trygdeoppgjør. Det er trist å ha det slik. Men jeg blir helt forferdet hver gang jeg tenker på at jeg faktisk er HELDIG; av oss som er under gjennomsnittsinntekt, så tilhører jeg faktisk øverste del. Hvordan de som er aller nederst i det hele tatt overlever; det begriper jeg ikke. Jeg er så lei av egoistiske, korttenkte og dumme politikere. Her i Norge har vi nå så store inntekter fra oljen at vi måtte lage verdens største sparegris, oljefondet, for å unngå hyperinflasjon. Staten renner over av penger. Men å bruke 3 milliarder på å gi alle gratis tannlege og 16,8 milliarder på å fjerne fattigdommen i Norge; nei, erru gææærn…. Jeg ser at verden og Norge blir verre og verre for hvert år som går. Vi kunne ganske enkelt ha ordnet alt sammen, men ingen vil høre…

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

DE største problemene i verden i dag er de onde tvillingene; overbefolkningen og overforbruket. Det meste, men ikke alt, av overbefolkningen skjer nå og kommer til å skje i de fattige landene. På det afrikanske kontinentet er gjennomsnittsalderen nå under atten år, der ligger det en befolkningsmessig bombe som vil eksplodere i løpet av de neste to tiårene om ikke en kjempeinnsats blir satt inn NÅ, for å gi alle på kloden tilgang til moderne prevensjon, utdanning og et valg om familiestørrelse.

Det meste, men ikke alt, av overforbruket skjer i den rike delen av verden. Her i norden har vi lite å skryte av på dette området. Vi bruker alt for mye på oss selv. Vi liker å tenke på oss selv som de snille som hjelper de fattige. Men vår dumsnillhet og kroniske skylapper har medvirket sterkt til verdens problemer. Da overbefolkningen ble konstatert i 1972, så ville noen gi moderne prevensjon sammen med matvarehjelp, vaksiner og utviklingshjelp. Men neeeida; DET ville jo ha vært i strid med de patriarkalske kulturene i disse landene og vi kan jo ikke rote oss borti hvordan andre mennesker lever?!? På alle andre områder så kan vi tydeligvis det; men herren bevare det hellige patriarkatet! Hadde man gitt alle tilgang til moderne prevensjon den gangen, så ville vi ikke hatt verken overbefolkning, naturtap eller klimakriser i dag.

Fremdeles er 300 millioner kvinner uten tilgang til moderne prevensjon. I fjor ble 22 millioner jenter og kvinner tvangsgiftet, 12 millioner av dem var under atten år. 4 millioner jenter blir omskåret hvert år, for å beholde dem under mannlig kontroll. At jenter og kvinner ikke kan velge de viktigste tingene i sine liv er ødeleggende både for dem og for kloden.

Mange mennesker blir gående utenfor yrkeslivet og ender til slutt opp som uføre, uten å være syke; de passer bare ikke inn i de eksisterende modellene. Jeg håper vi snart kan få utdannings- og yrkesveiliedninger som er individuelle og tilpasset den enkeltes evner og hva de finner glede i å gjøre.

Tusenvis av mennesker lider helt unødig av dårlig tannhelse. Tennene er jo også en del av kroppen og tannhelse burde vært gratis som en del av det offentlige helsetilbudet. Folk ikke bare lider fysisk, men også psykisk og sosialt av dårlig tannhelse. Og for de som ellers er friske gjør dårlig tannhelse at de har mindre sjanser til å få jobbber de er kvalifisert for.

Vi taper vanvittig mye natur hvert år. Mest pga befolkningsøkning, men også fordi vi ikke har lover som forbyr nedbygging av natur så lenge man har tilgjengelige, ubenyttede grå arealer som tidligere industritomter. Her bør det komme lover og regler snarest!

Tusenvis av mennesker blir skadet og dør i trafikken hvert år. Bredere og rettere veier og høyere hastigheter bidrar til både høye skade- og dødstall og til mer naturtap i utbyggingen. Vi trenger å sette farten NED i både utbygging og hastigheter. Å stanse befolkningsveksten må nok til, også her.

En annen ting som skaper veldig mye av verdens problemer er våpenprodusentene. De skjuler seg bak navn som forsvarsindustri. Men deres overproduksjon havner i verdens konfliktområder og dreper og lemlester sivile mennesker. Vi må slutte å på den annen side tjene milliarder på å selge død og fordervelse mens vi på den annen side bruker milliarder på å gjøre verden til et bedre sted!

Veldig mye godt og geniale metoder blir funnet på både i norden og verden for øvrig; hele tiden! Men vi er hele tiden på etterskudd fordi vi øker nå med vanvittige 80 millioner mennesker netto vekst i året.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Om 30 år så vil vi endelig begynne å se positive forandringer. Det kom en befolkningseksplosjon på 2040-tallet, fordi politikerne er kørka. Men nå har den nye generasjonen tatt over og ting begynner å gå riktig vei. Den globale befolkningsveksten har ennå ikke stanset, men veksten går stadig nedover.

Og nå har vi lært at vi TRENGER natur., så vel som energi. Så alle nye tak, må enten være grønne eller ha solcellepaneler. Man kan få dispensasjon fra dette kravet, om man f.eks skal bygge på en branntomt i et område hvor det tradisjonelt er f.eks skifertak. men da må man kompensere ved enten å ha solcellepaneler på veggene eller ha grønne, levende vegger på huset. Eller minst 30% grøntområder rundt huset.

Alle i norden har nå endelig fått helt gratis helsestell, inludert tannhelse. Alle egenandeler er avskaffet da disse var veldig urettferdige fordi de utgjorde veldig stor forskjell i prosent av pasientenes inntekter. Og innbyggernes helse har nå blitt bedre.

Endel av helsestellet blri nå ivaretatt av helse-roboter. Ting som rengjøring, medisin-utdeling, matlaging og løft blir nå gjort robotisk eller maskinelt. Mennesker brukes kun i direkte samhandling med pasientene.

Når det gjelder forbruk, så håper jeg inderlig at folk vi ha skjønt det; vi må bruke MINDRE! Politikerne må vel ha skjønt at mer og mer og enda mer ødelegger kloden? Jeg HÅPER…

Jeg håper at befolkningseksplosjonen ikke har ført til mer frykt og hat. Jeg håper en nedgang i befolkningsveksten har ført til at folk ser lys i enden av tunnelen; at de har håp og har fått nye metoder og ideer til å gjøre ting bedre. Jeg håper folk ser verdien av alle slags mangfold på alle områder.

Siden befolkningsveksten ennå ikke har begynt å gå NED, så vil det nok fortstat være trangt på boligmarkedet. men kanskje har prisene begynt å stabilisere seg? Jeg tror dessverre at utviklingen har ført til at folk bor trangere og dyrere i de store byene og sikkert ellers også.

Stadig naturtap tror jeg vil ha ført til at også folk i norden vil ha opplevd f.eks dårligere vannkvalitet, fodi vannet nå ikke blir filtrert gjennom natur, men gjennom hyttebygder på sin vei mot vannkildene… Men jeg håper at vi har funnet alternativer til bruken av plast på de fleste områder og at der den fremdeles må brukes så kommer minst 90% fra gjenvinning.

Jeg tror de fleste busser og tog og kanskje langtransportbiler nå har blitt selvkjørende.

Jeg håper det nå vil finnes langt mer advanserte og individuelt innrettede metoder for å hjelpe folk med yrkesvalg og utdanning. Dagens modell er at man må gjette riktig i en alder av 16 år eller så er løpet kjørt…

Jeg tror man jobber langt mindre i 2053; 4 dagers uke og 6 timers arbeidsdag.

Politikken tror jeg kan ha blitt langt verre enkelte steder; det blir nok flere tyranner og vanvidd før det blir bedre.

Klimaforandringene vil nok før til langt større folkeforflytninger enn man tidligere hadde sett for seg. Kanskje vil vi få noen hundre tusen flere innbyggere i hvert land i norden hvert år?

Jeg tror digitaliseringen vil fortsette til den gjennomsyrer absolutt alt.

Jeg håper vi vil ha lært å ta mer vare på hverandre.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

I 2173 så håper jeg de ser på 2023 med forferdelse over hvor ille det var! For de leve ri en helt annen og mye bedre verden.

Overbefolkningen endte med det tjueførste århundret og verden befolkning har ligget stabilt rundt 3 milliarder siden den gang.

I Norge er tilbakeføringen til natur i sluttfasen; landet har nå atter en gang masse villmark og natur der det før var både industri og hyttebyer. Og likedan er det i resten av norden.

I resten av verden er man også på god vei til å gjøre planeten grønn igjen. men i de områdene som ble hardest rammet av klimaforandringene gjenstår det ennå en del før alt er tilbakeført.

Alle på kloden har nå lovfestet gratis helsestell og den globale levealderen er nå 85 år.

Kvinner har lovfestet og håndhevet likestilling og flere land strever nå i stedet med å få menn til å delta i politikken. Siden de fleste land innførte direkte-demokrati og partpolitikk ble erstattet av tilrettelegging til avstemmingene, så har mennene stort sett forlatt politikken.

Våpenproduksjon er ulovlig og brudd på den globale våpenloven kan straffes med tap av digital tilgang til sosiale og økonomiske plattformer på ubestemt tid, i tillegg til inndragelse av økonomiske midler.

Fengsel blir ikke lenger benyttet som strafferettslig reaksjon. Fysiske forbrytelser blir stort sett straffet med digital fotlenke og kjemisk og eller psykoterapi og økonomiske forbrytelser med inndraging av midler og privilegier og utesengning fra økonomiske arenaer. Seksuelle forbrytelser er nå svært sjeldne da de fleste blir fanget opp i skanninger som barn og behandliner, enten i form av hormonterapi eller andre metoder er som regel svært vellykkede.

Afrika har opplevd en blomstringstid både økonomisk og kulturelt. 4 av 10 låter på den globale hitlista er nå fra det afrikanske kontinentet. Miljømessig er de nå det grønneste kontinentet av alle. Siden de klarte å stanse befolkningseksplosjonen som herjet og holdt dem tilbake så lenge, er landene nå inne i en gullalder kulturelt og økonomisk. Man ser gjerne til Afrika hvis man vil tenke nytt. Og ikke minst som et godt marked for kvalitetsprodukter, som også gjerne blir produsert der da de er så rike på naturressurser.

Fra naturens side ser det veldig bra ut. Mange arter gikk tapt i det ødeleggende vanviddet på 1900- og 2000 tallet. Men etter hundre år med fred og fremgang ser man nå at nye arter dukker opp. Noen av dem er til forveksling lik de som forvant under ødeleggelsene i fortiden, men noen er helt klart nye.

En grønn, fredelig, frodig verden der alle kan leve gode liv i gode hjem.

Til dere som leser dette i 2173; YES; dere LEVER! Bra jobba!

Det har sett mørkt ut for menneskeheten mange ganger, ikke minst her i 2024.

Jeg håper dere har klart det vi feilet i; at kloden er et godt sted for alle mennesker. At dere tar vare på hverandre og er lykkelige i en frodig og vakker verden.

Vi elsker dere; lykke til videre! <3

Publicerat

6 februari 2024

Berättat av

Crazy cat Lady

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00668

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Andras önskningar om framtiden

Gör som 778 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 778 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!