Vår framtid

Berättat av Daniel Olausson

Man. Född 30 september 1984. Studier/Socialt arbete. Västervik.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Jag trivs ganska bra med mitt liv på det stora hela. Jag har en familj som jag lever tillsammans med och är på fritiden engagerad i olika föreningar, främst kring barnens aktiviteter. Något som jag skulle vilja förändra är balansen mellan arbetstid/studier och fritid eller kravlös tid. Jag skulle vilja spendera mer tid ute i naturen och jag skulle vilja att en större andel av det som jag och min familj konsumerar skulle vara egenproducerat på något sätt. T ex genom jakt eller odling. En meningsfull fritid är en viktig komponent för att orka med både yrkesliv och relationer.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Jag tror att det är helt avgörande för vår framtid att vi människor samarbetar med varandra, både lokalt, nationellt, internationellt och globalt. Vi lever dock i mycket stora enheter idag och vi förlorar då också inflytande över vår egen tillvaro och vår närmaste omgivning vartefter den politiska makten kommer längre och längre ifrån oss. Detta anser jag är ett dilemma som vårt samhälle står inför. Det är därför viktigt att skapa kontaktytor för positiva möten för människor. Om människor ska kunna leva och samarbeta med varandra så behöver vi också mötas och förstå varandra.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Jag hoppas att samhället kommer att vara mindre polariserat om 30 år, att vi konsumerar mindre och spenderar mindre tid i lönearbete och mer tid tillsammans med våra medmänniskor. Jag hoppas att fler människor och även jag kan bo på landsbygden och är självförsörjande i högre grad än nu.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Jag tror att mänskligheten har nått ett befolkningsmässigt zenit och om 150 år börjat regrediera på grund av svält och sjukdomar till följd av bland annat krig och klimatförändringar. Jag tror att jordens befolkning i huvudsak kommer att samlas långt från ekvatorn där klimatet kommer att göra det svårt att leva. Förhoppningsvis kommer människor vara bättre rustade att leva tillsammans trots etniska, kulturella och religiösa skillnader. Vi har förhoppningsvis också byggt upp ett mer robust samhälle vid det här laget, än det vi har idag.

Publicerat

28 september 2023

Berättat av

Daniel Olausson

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00574

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Andras önskningar om framtiden

Gör som 778 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 778 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!