Vår framtid

Berättat av David

Man. Född 17 april 1989. Anställd. Uppsala.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

På senare tid har jag blivit mer minimalistisk vad gäller saker jag äger/ägde, inklusive färre klädinköp och mer second hand samt lappa och laga. För framtiden hoppas jag att det blir kortare arbetsveckor/arbetsdagar och mer digitalisering/AI för att kunna fokusera mer på hobbies, volontärarbete och övrig fritid. På så sätt tänker jag att civilsamhället kan stärkas och den psykiska ohälsan minska genom att få mer privatliv utanför lönearbetets fyra väggar. Till sist hoppas jag på någon sorts paradigmskifte gällande persontransport och bilism. Det är inte rimligt med alla bilar som står stilla i snitt 96% av tiden. Vidare måste det finnas ett (ännu) större fokus på klimat- och miljöaspekten.ä på generell basis. Vi kan bättre. Tack för ordet.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Jag skulle också vilja se någon ny reform för att omfördela kapital i samhället och göra det lättare att bli förälder i 20-30-årsåldern. En livsfas där man tenderar att, på gruppnivå i samhället, ha mindre kapital vilket leder till behovet att arbeta heltid/övertid för att gå runt ekonomiskt. Samtidigt är detta en period i livet där det dyrbaraste vi har –tid– är en bristvara. Mindre egoism och beskattning av de allra rikaste miljardärerna i världen skulle kanske kunna vara en viss del av lösningen. Sen måste världssamfundet bekämpa fattigdom mer (främst i Sahel) för att få ner födelsetalen så vi jorden inte överbefolkas ännu mer.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Om 30 år hoppas jag att den nyligen startade rörelsen för 4-dagars arbetsvecka har vunnit mark och nu är norm. På så sätt kan vi orka med att jobba längre. Det finns även större fokus på immateriella saker. Jag hoppas att samhället är mer klimatneutralt och att världens kapital är mer rättvist fördelat mellan det globala Nord och Syd. Förhoppningsvis håller också befolkningsprognoserna om Kina och Indien också där den förra minskar markant och den senare ligger kvar på dagens nivåer. Jag hoppas även på nya höghastighetståg inom Norden samt med till kontinenten.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Jag hoppas innerligt att det globala Syd i stor utsträckning fått upprättelse för flera århundradens lidande pga. det globala Nord pga. kolonialism. Jag hoppas att många sjukdomar har utrotats alternativt att det finns medicin och/eller vaccinationer mot dem. En annan förhoppning är att persontransport, både höghastighetståg och el-flyg, har utvecklats och att fler människor i världen har möjlighet att resa och på så sätt vidga sina vyer mot andra kulturer.

Publicerat

19 maj 2024

Berättat av

David

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00765

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Andras önskningar om framtiden

Gör som 778 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 778 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!