Vår framtid

  • Erik Andersson

Berättat av Erik Andersson

Man. Född 19 januari 1942. Bildkonstnär. Lidingö.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Ekonomiskt är vi och hela 40-talistgenerationen vinnare. Första generationens student, som fick gratis akademisk utbildning och adekvat jobb direkt. Planerade livet med villa och barn. Har surfat på vågen (samhällets utveckling socialt och ekonomiskt) och lyckats undvika blindskären. Blev rik genom bostadskarriären och bor nu i ett seniorområde med skog, vatten och vilda djur inpå knuten. Har utvecklat konstnärstalangen till professionalitet som pensionär. På minussidan finns bara hälsan (hjärtsjukdom mm) och oro för barns hälsa och välbefinnande.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Om världen befriades från religion (vidskepelse) och nationalism ( egoism, trångsynthet, maktbegär) skulle mycket bli bättre. Vi måste inse att alla människor i grunden är lika och strävar efter att uppfylla samma behov. Och att det är grunden för en positiv utveckling för alla. Det ställer stora krav på oss alla och ledarskapet i samhället.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Jag tycker att vi i Europa har tillräcklig välfärd etc för att alla människor skall kunna leva ett bra liv och att det mera handlar om att förhindra att de värsta scenarierna inträffar. Man måste komma tillrätta med miljöförstöring, stoppa krig och övergrepp samt skapa rättvisa villkor för människor oavsett var de finns.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Det är svårt att föreställa sig genom att förutse den tekniska utvecklingen. Men människors behov kommer att vara desamma som idag och man kommer att sträva efter att tillgodose dem efter de förutsättningar som erbjuds.

Publicerat

12 september 2023

Berättat av

Erik Andersson

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00540

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Andras önskningar om framtiden

Gör som 763 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 763 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!