Vår framtid

  • Håkan Johansson

Berättat av Håkan Johansson

Man. Välfärdsarbetare. Eskilstuna.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Med tanke på hur dyster framtiden ser ut ur en klimathänsyn är det ju ingen tvekan om att allas våra sätt att leva behöver förändras en hel del, men samtidigt finns det starka krafter som vill den direkta motsatsen. Som vill att vi skall vara beroende av energislag som släpper ut giftig gas eller behöver grävas ner och förvaras i hundratusentals år för att inte förgifta omvärlden. Min önskan är därför med självklarhet en önskan om att se bortom dessa motsättningar och hitta hållbara lösningar där koldioxidutsläpp och slutförvar tillhör det förgångna.

I närområdet. I staden där jag bor. Är det stora problemet för tillfället gängkriminalitet vilket jag hoppas att samhället snart kan finna en bra lösning på.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Som välfärdsarbetare är det ju inte svårt att se igenom politikernas återkommande lögner och löften om att området på olika sätt skall stärkas. Inte minst under Corona-pandemin där många av oss stod i främsta ledet och mötte sjukdomen i vardagen var det många som hyllade arbetarna inom sjukvård och välfärd. Tyvärr har dock dessa hyllningar nu i det närmaste glömts bort till förmån för andra intressen. Inte minst viljan i världen att rusta inför krig och konflikter som också tar resurser från välfärden på olika sätt. En kan ju hoppas att världen funnit bättre konfliktlösningar om 150 år än att bara försöka ha ihjäl varandra på mest effektiva sätt.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Tyvärr är min syn på utvecklingen för tillfället ganska mörk. Jag har svårt att tro att Sverige eller Norden för den delen skulle gå i annan riktning än den som leder till ökad militär upprustning, ökade ekonomiska klyftor i samhället, ökad risk för unga att dras in i en kriminell livsstil, där snabba ekonomiska fördelar hägrar, ökad misstro mot omvärlden och fredliga lösningar och en större påfrestning på samhällssystemet gällande bl.a. matförsörjning.

Min önskan är ju därför det motsatta mot detta. Att vi kan bygga trygga, stabila, hållbara samhällen utifrån de behov som faktiskt existerar hos medborgarna så att de igen kan känna sig delaktiga i den vision som samhället strävar mot, vilket är något vi tappat de senaste 30 åren då visionen istället handlat om ekonomiska visioner på ett överstatligt plan där ett fåtal personer dragit de största vinstlotterna, både i Sverige och utomlands.

En önskan finns också om att finna vardagsteknik som gynnar och blir tillgängliga för alla för att motverka de effekter som vårt sätt att leva påverkar bl.a. klimatet negativt. Det kan t.ex. handla om transportmedel som konkurrerar ut nutidens bilar. En förhoppning finns även om att det framöver skall byggas sociala medier och kommunikationsplattformar som blir säkra och tillförlitliga att använda istället för dagens som är nedlusade av bottar, spamkonton, bedrägerier och fejkade nyheter där målet är att splittra folk och vinna politiska fördelar snarare än att få folk att vilja vara sociala.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Förhoppningsvis har inte enbart Sveriges och nordens, utan hela världens befolkning, vid den tiden, för länge sedan, kommit underfund med det faktum att vi alla tillhör samma släkte; människa. Och att vi alla även är beroende av alla omgivande arter i naturen för att kunna leva på den här planeten. Om inte finns risken att den dagen inte lär inträffa alls.

Förhoppningsvis har vi lärt oss det som vi för tillfället inte har förmåga att ta till oss. Funnit teknik att runda besvär som vi idag upplever i våra liv och vår vardag. Och framförallt förstått att vi alla behöver arbeta mot samma mål på vår resa genom rymden. Den som vi alla ständigt befinner oss på.

Publicerat

15 april 2023

Berättat av

Håkan Johansson

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00288

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Andras önskningar om framtiden

Gör som 779 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 779 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!