Vår framtid

Berättat av Håkan Tendell

Man. Född 10 september 1966. Författare. Kvillsfors.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Det som fungerar bra i dag är att demokratins kärnvärden i stora delar kvarstår.

Politikens resultat avgörs huvudsakligen av folkvalda i politiska församlingar och inte i domstolsprocesser.

Den lagliga yttrandefriheten är relativt omfattande även i fall där det yttrade kan väcka andra känslor än feel-good hos olika målgrupper.

Den praktiska yttrandefriheten lever till viss del kvar även om cancel-kultur ofta får många politiker, journalister och forskare att ligga lågt i stället för att utöva intellektuell debatt, ställa relevanta frågor och stöta och blöta argument för och emot.

Historierevisionism à la 1984 är än så länge begränsad till böcker. Kanske mest för att det ännu är för tekniskt besvärligt att ändra nyförbjudna ord till tillåtna nyord i poplåtar och långfilmer.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Det är egentligen fascinerande att samhällen överhuvudtaget fungerar och att det inte bara blir anarki, krig och kriminalitet överallt. Kanske för att de allra flesta människor är genuint goda. Ibland gör de dumheter, men det uppvägs av att empatisvaga människor ibland gör bra grejer.

I framtiden, när AI i datorservrar tillsammans med självgående, självkörande, självflygande robotar i alla storlekar från nanokirurger i blodkärl till megagruvbrytare på asteroider kan utföra 99% av alla tidigare människoarbetsuppgifter plus allt det vi inte förmådde göra, behöver det långt innan den nivån nåtts införas hyfsad medborgarlön, som finansieras av skatter på företagen som inte längre behöver ha utgifter för löner och lokaler till arbetare och tjänstemän. Brytgränsen för när hyfsad medborgarlön senast måste införas är när mer än 33 % av den statusjagande medelklassen har blivit arbetslös på grund av AI och med mössan i hand måste ansöka om smulor från soc. Därefter föreligger risk för suicid, upplopp och lynchningar i okontrollerbar omfattning. Failed state.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Se tidigare svar. Hyfsad medborgarlön måste införas i närtid. Utvecklingstakten för AI är enorm.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

År 2173 existerar endast 5 stater.

USA (bestående av Nord- och Sydamerika samt Antarktis)

EU (bestående av Europa inklusive Turkiet, Kurdistan, Israel och europeiska Ryssland)

Arabien (bestående av Nordafrika och Mellanöstern)

Indien (bestående av Centralasien från Iran till Bangladesh och upp till Kazakstan)

Kina (bestående av Ostasien, Sibirien, Oceanien och Afrika söder om Sahara)

Samtliga upptäckta planeter och månar, bebodda eller ej, är indelade i fem lika stora klyftor som tilldelas i lottdragning. Beträffande asteroider och kometer gäller principen ”först till kvarn.”

Endast FN-godkända kommunikationssatelliter får kretsa runt jorden.

Stater får ha obegränsat antal rymdstationer och rymdskepp utanför jordens omloppsbana.

All rymdtrafik till och från jorden måste synkroniseras med FN:s ”flygledartorn”. Övrig trafik sköts genom lokal och automatisk kommunikation mellan rymdenheter.

Publicerat

14 april 2023

Berättat av

Håkan Tendell

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00283

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Andras önskningar om framtiden

Gör som 763 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 763 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!