Vår framtid

Berättat av Isebell Andersson

Kvinna. Född 3 juni 1951. Pensionär och timanställd. Göteborg.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

1/ Livet idag

Fungerar bra?

Det Nordiska guldet – tilliten till medmänniskor och till samhällets institutioner.

Välfärden.

Fri- och rättigheter för i princip alla människor i Sverige.

Den gröna staden – korta avstånd till och möjligheter att vara i naturen.

Föreningslivet – möjligheter för alla att kunna vara engagerade i alla typer av frågor, kunna idrotta och ta del av kulturen.

Vill förändra?

Miljöpolitiken; En stor satsning på det fossilfria och plastfria samhället.

Ta bort fokus på konsumtion och satsa på återvinning och kvalitetsprodukter. Stoppa renoveringsraseriet!

Fasa ut all onödig bil- och flygtrafik, ersätta lastbilstransporterna med tåg eller fartyg och börja lokalodla maten i större utsträckning. Satsa på närodlad och ekologisk odling.

Höga priser på skräpmaten (godis, läsk, chips, kaffebröd och alkohol) och låga priser på frukt och grönt.

Skolan; En god skola för alla barn och unga och vuxna vid behov. Alla ska kunna läsa och skriva när de slutar skolan och alla ska få möjlighet att läsa vidare och utveckla sina talanger.

Kulturskolan och musikskolan ska finnas tillgänglig för alla. Vi kan lära av till exempel El Sistema från Venezuela!

Delaktigheten; Alla ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna deltaga i allmänna val.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

2/ Livet i Sverige, Norden och världen

Fungerar bra? Se fråga 1!

Vill förändra? Se fråga 1

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

3/ Om 30 år; Mitt liv, i Sverige, Norden och Världen

Se fråga 1

Fred och frihet i hela världen

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna gäller för alla

Jämlikhet och jämställdhet i hela världen

Kärnvapen, vapentillverkning och export av vapen är förbjuden.

Industrierna används för tillverkning av maskiner som behövs för jordbruket och förnybara energikällor.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

4/ Om 150 år; Mitt liv, i Sverige, Norden och Världen

Se fråga 1, 2 och 3

En värld – ett gemensamt språk (och alla andra språk kvar som andraspråk) och ett land vad gäller fördelning av resurser som gynnar livet för alla arter.

Ett moralbegrepp som arbetas fram av alla världens folk och som kan omfamnas av alla.

En inställning hos människor (en plikt!) att alla ska bidra till att göra världen lite bättre än vad den är för tillfället.

”Det kräva en by för att uppfostra ett barn”

Publicerat

25 mars 2023

Berättat av

Isebell Andersson

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00242

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Andras önskningar om framtiden

Gör som 779 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 779 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!