Vår framtid

  • Kristian Håkansson

Berättat av Kristian Håkansson

Man. Född 16 augusti 1972. Enhetschef-Socionom. Kommunalt anställd.. Tyringe.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Jag är född 1972. Jag är med andra ord 51 år gammal. Inte så mycket kan tyckas men på mina levnadsår ser jag en stor skillnad samhället från att jag var barn, tonåring, ungdom och tills nu. Jag ser en förändring i trygghet och säkerhet. Under det så kallade ”kalla kriget” mellan östblocket och västblocket var Sverige en neutral ö mellan stormakterna. Min upplevelse var att Sverige då hade en militär makt så borde kunna stå emot och ge motstånd vid en väpnad konflikt. Det fanns bra beredskap, information och övningar (även för oss som var barn, t ex var fanns skyddsrum, information i telefonkatalogen som hette ”om kriget kommer” osv. När östblocket föll skedde en förändring och den militära och civila beredskapen trycktes tillbaka. Nu är Europa åter i krig. Ryssland har invaderat Ukraina och för ett fruktansvärt hänsynslöst krig mot ett fredligt land som endast vill leva i fred, demokrati och ge sina medborgare ett bra liv. Jag har en känsla av att hela Europa stor inför stora förändringar och eventuellt väpnade konflikter. Det oroar mig då jag vill att mina barn och barnbarn ska leva i ett tryggt och fredligt Sverige och Norden.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Sverige har en god och väl utbyggd välfärd. Dock är välfärd dyrt. Vi har sett de senaste åren att vi lever kanske lite för gott för att samhället ska vara hållbart, såväl ekonomiskt och miljövänligt.

Sverige och Norden har upplevt en väldigt stor migrationsvåg främst från Mellanöstern. Kulturellt sker krockar med religion och levnadssätt. Jag upplever att vi idag har två samhällen i samhället. Integrationen har inte fungerat optimalt och det har skapat ”vi och dem”. Vi måste bli bättre på integration för att minska den ökade brottsligheten som idag råder. Dessvärre präglas en del av samhällslivet av dödliga skjutningar, sprängningar och annan brottslighet. Det är ett problem som jag inte är nöjd med.

Jag är väldigt stolt över vårt öppna samhälle där demokratiska principer fungerar väl. Sverige levererar hög service till medborgarna såsom kvalitativ sjukvård och äldrevård. Fri skolgång och att vi medborgare har rätt att uttrycka känslor och andra ställningstagande.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Om 30 år måste miljön ha förbättrats. Nu ser vi klimatförändringar och det verkar gå fort om vi vill kunna leva på jorden. Jag tror vi lever mer miljövänligt om 30 år. Elbil står parkerad på varje uppfart och kanske det sitter en liten vindsnurra som genererar el på varje hus, kompletterat med solceller.

Sverige är en del av NATO om 30 år. Vårt försvar är starkt för att hålla odemokratiska nationer borta från Sveriges gränser.

Vi lever ännu mer uppkopplade och utför många servicetjänster digitalt. Det påverkar stadsbilder i landet med minskade fysiska inrättningar och affärer. Vi bokar hem den service vi efterfrågar digitalt istället för att besöka olika inrättningar. Mat levereras hem, frisör bokas hem, sjukvård består av mer egenvård med hjälp av digital teknik och digital konsultation. Människor bor längre hemma, äldrevård utförs mer i ordinarie hem istället för som idag på särskilda boenden. Om 30 år är jag 81 år gammal och jag hoppas kunna bo kvar i mitt eget hem med hjälp av digital teknik så att jag självständigt kan leva som jag vill även på ålderns höst.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Jag tror inte människor möts lika mycket om 150 år. Den digitala tekniken har då skapat ett samhälle där människor inte längre behöver mötas eller interagera. Om möten sker är det via dataskärmar. Kommunikationer består av självkörande elbilar.

Jag tror också att Europa har en starkare sammanhållning för att klara av hot från omvärlden, både ekonomiska och väpnade angrepp. Vi har då alla länder i EU samma valuta och prisbilden är samma inom EU. Länderna i EU fungerar mer som regioner än som egna länder.

Eventuellt har en del idag kustnära områden fått evakueras pga stigande havsnivåer. Kanske kartan ser annorlunda ut då klimatförändringar har skett.

Publicerat

3 september 2023

Berättat av

Kristian Håkansson

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00521

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Andras önskningar om framtiden

Gör som 760 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 760 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!