Vår framtid

Berättat av Lars Göran Högblom

Man. Född 9 april 1943. Pensionär. Enskededalen.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Vi köpte våra slitna hyresrätter av Svenska Bostäder för 15 år sedan och vi har förbättrat vår stora innegård Lindgården, som nu är väldigt fin och välvårdad av medlemmarna. Vi är 115 familjer som bor här med många barn men tyvärr har vi haft flera skjutvapenmord här i Enskede de senaste 5 åren och vid det senaste som drabbade vår gård, så kom vår nya justitieminister Strömmer och besökte oss redan kvällen efter skjutningen. Hans medkänsla och deltagande ingav stort förtroende och han berättade om många förslag till nya lagar som redan är beslutade eller på gång. Förhoppningsvis kan dessa få slut på dessa grovt kriminella gäng som även har medlemmar här i Enskede sedan många år. Dessa brutala våldsmäns närvaro innebär en enorm försämring av vår livskvalitet både här och i resten av Sverige. Vi kan också berätta att den mördade rapparen Einar tidigare bodde på en granngård här intill, där ett av morden begicks. Einar själv flyttade då till Hammarby Strand vilket dock inte räddade hans liv. Vårt område har ett väldigt fint centrum här med både bibliotek och simhall samt ICA, apotek mm och en ungdomsgård och extra stora lekytor intill Dalens sjukhus. Vår T-station Sandsborg ligger så bra att den kan nås utan att man behöver korsa någon bilväg. För de som behöver bil är däremot hela Dalen en katastrof, då det är en enorm brist på p-platser och vi tillåts inte ens ha boendeparkering, då våra gränder är för smala, och det finns heller inga elstolpar här. Ett stort p-garage som funnits här sedan Dalen byggdes ska nu rivas och och ersättas med många nya lägenheter i ett mycket högre hus, vilket stridet mot hela stadsplanen för Dalen och som skapar än värre p-problem. Politikerna vill inte ens att vi ska få ha elbilar vilket är mycket upprörande, särskilt för våra många hantverkare med sina fordon, som nu inte längre kan bo kvar här. Barnfamiljerna har erbjudits dyra p-platser vid Globen som ligger 1 km bort på andra sidan den hårt trafikerade Nynäsvägen!!! Hur de ska ta sig till garagen där med barnvagnar fram och tillbaka med små barn är ju helt omöjligt! Fast med tanke på hur folket har det i Ukraina så är ju våra problem relativt små, men detta hemska krig är ju ingen ursäkt för våra politiker att försvåra och försämra levnadsförhållandena i vårt eget land. Vi hoppas nu att de inte förstör mer av vårt gröna parkstråk som sträcker sig in i det fantastiska Nackareservatet, som har både ängar och vildmarksskogar och fina badplatser, samt många långa löprundor från Hellasgårdens fritidsanläggningar.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Vi som föddes på 1940- och 1950-talen minns ju vilket fantastiskt paradis Sverige var på den tiden. Idag känns livet då nästan overkligt, det fanns inga säkerhetsvakter någonstans, inga politiker hade livvakter, även kungen och drottningen kunde gå omkring i city utan livvakt och alla portar i alla hus var öppna till kl 9 på kvällen. Som barn i tioårsåldern reste vi själva in till city från Bromma och gick på bio eller upplevde stadens alla intressanta platser. Vi hade möte en gång i en skolförening med statsministern Tage Erlander och när mötet blev sent så frågade vår ordförande om det inte var dags att beställa taxi. Nej då sa Tage, hans fru Aina skulle hämta i deras egen privata bil! Min skoltid i Norra Ängbys fina välutrustade folkskola med eget stort bibliotek och senare i Blackebergs Läroverk med realskola och gymnasium, präglades av artighet, lugn och arbetsro. Elever tilltalades med namn och lärarna med ”magistern” eller ”fröken”, man duade inte varandra. Den som ville säga eller svara något räckte upp handen, så ingen behövde höja rösten. Skrik o höga röster förekom inte utan det skulle vara ”tyst i klassen”, vilket länge föraktades av ”moderna” skolpedagoger på landets universitet. Härom året bad faktiskt en av dessa professorer i pedagogik hela svenska folket om ursäkt för allt elände som hans pedagogiska flumteorier ställt till med i svenska skolor. Dock var det lite enklare förr i tiden att ägna sig åt undervisningen, då det ju inte fanns mobiler och annat elektroniskt som kunde störa lektionerna. Skarpögda vaktmästare höll reda på de elever som kom för sent till skolan på morgonen, och de samarbetade med skolpsykologer, vilka då tillsammans snabbt kunde ingripa och hantera alla slags problematiska elever. Om en elev saknades på morgonen utan info från förälder om anledning till detta, så kontaktades förälder omedelbart. Vi hade även betyg i ”Ordning” och i ”Uppförande” redan från andra klass och vid ogiltig frånvaro ingrep skolan alltså samma dag. Bråkiga elever förekom givetvis men de togs om hand omgående och samtal hölls givetvis med föräldrarna, om möjligt samma dag och detta brukade snabbt ge resultat. Om inte detta räckte och eleven fortsatte att skapa problem på lektioner och/eller raster så kunde eleven överflyttas till en ”Institution för Vanartiga barn”, (ja de hette så) med speciellt tränade lärarteam och psykologer, och eftersom detta var så skamligt för eleven och inte minst för föräldrarna, så brukade blotta hotet om detta räcka för att även de mest stökiga och aggressiva eleverna skulle skärpa till sig, med bistånd av skolpsykologen och/eller skolkurator. Från mina 13 år av skolgång i folkskola, realskola och gymnasium har jag inget minne av att någon elev nånsin skulle ha grovt förolämpat någon lärare med förbjudna ord som ”ho-a” och aldrig någonsin hörde jag talas om att någon elev hade gett sig på att fysiskt sparka eller slå en lärare. Lärarna var ju också rastvakter i samarbete med skolvaktmästaren och vid minsta försök till slagsmål stoppades bråkstakarna omgående; om så behövdes fysiskt av vaktmästare och manliga lärare och detta åtföljdes av hemanmärkning, vilket brukade vara mycket effektivt. Personligen såg jag aldrig någon elev bli misshandlad i min skola, Blackebergs Läroverk som ju hade närmare tusen elever i realskolan och gymnasiet. Politikerna på den tiden gjorde också allt för att så många som möjligt skulle kunna studera längre än bara i folkskolan, och jag minns mina första två år som vi tillbringade i ett klassrum som bildats genom två sammanslagna stora bostadslägenheter nära skolbyggnaderna. Skollunchen fick vi givetvis i den stora skolmatsalen.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Det allra viktigaste är självklart att aggressiva diktaturer och kriminella gäng försvinner från vårt Europa och helst även från resten av världen, men för oss är det utrikespolitiskt mest akut att bistå Ukraina. Vad som händer i resten av världen har vi ju väldigt små möjligheter att påverka även om vi försöker att påverka genom vårt medlemskap i EU och FN. Lyckligtvis kommer Rysslands ekonomiska resurser att minska enormt när både vi européer och de flesta länder utanför Europa minskar konsumtionen av olja och naturgas. Vi kan bara hoppas att Ryssland ännu en gång genomgår en fredlig intern ”revolution” som blir mer framgångsrik än den som ägde rum kring 1990 då Sovjetimperiet imploderade. Denna ledde tyvärr till en enorm naivitet i hela västvärlden med drömmar om att alla krig skulle ta slut och att Ryssland skulle bli en fredlig demokrati. Denna naiva pacifistiska dröm har sedan länge krossats och tvingat fram en gigantisk omställning till att man måste bygga för fred genom att rusta för krig. Denna lärdom borde ha insupits redan 1920 men pacifismen tog över på 1930-talet med slagorden ”Aldrig mera krig!” Resultatet blev att diktaturerna Tyskland och Sovjet rustade för krig medan demokratierna ÄGNADE SIG ÅT PACIFISTISKA DRÖMMAR! Kloka personer visste efter det andra världskrigets fasor att ännu ett världskrig måste förhindras. Lyckligtvis kunde de naiva fredsdrömmarna då hållas under kontroll genom att demokratierna gick ihop i en så stark försvarsallians att ingen diktator skulle våga sig på att bryta freden. Detta lade grunden till NATO som nästan alla fria demokratier i Europa och Nordamerika då bildade. Sovjets ockupation av Tjeckoslovakien – trots löften om frihet 1945 -bidrog till att de naiva pacifisternas drömmar inte orsakade ännu ett världskrig av de bägge kommuniststaterna Sovjet och Kina. Kinas framstötar i Korea 1950 bidrog istället till att förhindra en stor nedrustning i både Europa och USA.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Utöver krigsfaran så har vi en stark men helt ny internationell rörelse som grundats p g av risken för framtida klimatförändringar. Personligen verkar det hela väldigt överdrivet, då somliga varnar för att världshaven skulle kunna stiga med 1-2 meter inom hundra år. Varför då? Jo för att när senaste istiden tog slut för 10-15 tusen år sedan så steg världshaven mer än 100 meter och detta orsakade inte världens undergång precis även om myterna om Noas ark och antika kinesiska berättelser bekräftar att stora översvämningar faktiskt förekom. Däremot lär mänskligheten varit mycket nära att dö ut p g av istidens enorma köldperioder som ju drabbade stora delar av både Europa och norra Amerika och norra Asien.

Faktum är ju att kustområdena ofta är biologiskt högt produktiva områden som kan försörja massor av människor med nyttiga livsmedel som utöver fisk och skaldjur även kan utökas med vegetabilier i form av tång och andra marina växter. Redan nu bor ju många folk i hus som står på sjöbotten i grunda vatten och de verkar väldigt lyckliga och nöjda med sina liv. Även i Stockholm/Nacka finns några sådana flytande förankrade villor i flera våningar med bryggor till fastlandet och försedda med egna motor- och segelbåtar. Dessutom finns husbåtar av alla slag i marinorna runtom i landet och vid hamnar i kustsamhällen. En viss höjning av havsytan kan antagligen bli väldigt fördelaktig för allt fler flytande rörliga eller fasta flytande bostäder och även medverka till att bostadsbristen kan byggas bort. ”Markpriserna” kan ju hållas nere genom att allt större grundvattenområden i närheten av våra städer och mindre orter längs kusterna och runt alla våra tiotusentals öar bildar fina lägen för flytande bostäder.

Publicerat

2 maj 2024

Berättat av

Lars Göran Högblom

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00747

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Andras önskningar om framtiden

Gör som 778 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 778 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!