Vår framtid

  • Lars Ohly

Berättat av Lars Ohly

Man. Född 13 januari 1957. Förbundssekreterare. Stockholm.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

I det lilla fungerar saker förvånansvärt bra. Jag har arbete – snart pension – och bor bra. Jag har tillgång till ett fritidshus på lagom avstånd från Stockholm. Jag är lyckligt gift, har två fina, vuxna ungar som klarar sig utmärkt. Vi har två katter och två hundar som vi inte vill vara utan. Jag gör mycket på fritiden: spelar innebandy, cyklar, promenerar, tränar styrketräning, läser en bok i veckan i genomsnitt, går på bio varje månad, går regelbundet på teater, konserter och utställningar, reser runt i husbil ibland, träffar vänner och lagar god mat.

Men när det gäller samhällsutvecklingen ser det mörkt ut. Jag har aldrig under mina 67 år upplevt en så negativ utveckling i både Sverige och världen. Rasismen och fascismen tilltar i styrka, Sverige dras alltmer isär med en rik elit å ena sidan och allt fattigare personer i utanförskap å den andra. Ryssland krigar och försöker utsträcka sina gränser genom att annektera Ukraina och Israel begår folkmord mot civila i Gaza. Klimatförändringarna accelererar och klimatskeptiker får allt större inflytande i Sverige såväl som globalt.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Sverige, Norden och världen måste bli mer jämlikt och socialt rättvist. Mänskligheten får inte acceptera att ett fåtal superrika personer äger lika mycket som halva jordens befolkning. Av var och en efter förmåga, till var och en efter behov borde vara parollen för all fördelningspolitik. Vi måste sluta se människor från andra länder, kulturer eller religioner som fiender och istället mötas som människor. Vi måste satsa mer av samhällets resurser på miljöfrämjande insatser och mindre på militär upprustning. Vi måste sluta tro att brottslighet och gängkriminalitet bekämpas med hårdare straff och mer repression och istället stärka förebyggande socialt arbete som ger alla ungar en chans att utveckla sitt bästa jag.

På världsnivå måste FN stärkas och internationell lag och rätt återupprättas. Internationella avtal ska vara sättet att nå framgång i reformer för social rättvisa, fred och nedrustning.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Jag önskar att vi i Sverige har gjort upp med rasismen så att människor om 30 år kan leva sina liv i värdighet oavsett härkomst, etnicitet, religion eller ateism, kön, funktionsnedsättning, sexualitet eller något annat som egentligen är helt ovidkommande för att bedöma en människas egenskaper.

Jag önskar att de nordiska länderna återtar positionen som föredömen för andra när det gäller välfärd, jämlikhet och social rättvisa. Vi har resurserna och kunskapen och borde kunna göra mycket på 30 år.

Och av hela mitt hjärta hoppas jag att klimatförändringarna bekämpas genom långtgående reformer för att stimulera förnybar energi och fasa ut miljöbelastande energi och transporter. Och måtte förtryck, krig och ockupation ha bekämpats så att alla folk getts rätten att bestämma över såväl sina egna liv som samhällsutvecklingen i stort.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Detta är vad jag vill:

Fria gränser.

Gemensamt ägande av produktion av varor och tjänster.

Jämlika villkor för alla barn.

Ny miljövänlig teknik.

Utrotad fattigdom.

Men jag tror att utvecklingen fortsätter att gå framåt, bakåt, åt sidan sett över många år. Bakslag kommer att komma. Egoism, girighet och maktbegär kommer att leda till konflikter även i framtiden.

Trots allt är jag mer optimistisk än pessimistisk i det långa perspektivet. Mänskligheten har lyckats med mycket under gångna århundraden. Vi kan göra det igen.

Publicerat

24 april 2024

Berättat av

Lars Ohly

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00716

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Andras önskningar om framtiden

Gör som 778 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 778 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!