Vår framtid

Berättat av Lars Öjebo

Man. Född 6 augusti 1945. Pensionär. Nora.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Jag bor i egen villa tillsammans med min hustru i ett fint villaområde i den idylliska lilla staden Nora. Vi har båda lärarbakgrund och har arbetat med människor. Som högstadielärare har jag arbetat med ungdomar i åldern 13-16 år, en ålder som ju innebär stora förändringar i kropp och själ. Det har varit till allra största delen roligt att lära känna så många fina ungdomar varav några även i vuxen ålder håller kontakt med mig och jag med dem. Visst har jag sett tragiska öden men de är trots allt få.

Vi har tre söner och har även haft en fosterdotter som alla är vuxna med egna familjer och vi har bra kontakt med sönerna och sporadisk kontakt med fosterdottern bor i en närbelägen stad med sin man och sina hästar. Vi handlar dagligvaror i lokala butiker som har det vi behöver. Våra resvanor har ju till största delen bestått i resor till jobbet och att skjutsa barnen till olika aktiviteter. Vi bodde först ute på landsbygden och hade två bilar vilket vi slipper sedan vi flyttade in till staden och kunde sälja den ena bilen. Det är ju en bra förändring för miljön. En annan miljöförbättring blev det när vi bytte från oljeeldning till bergvärme i huset vi nu har och hösten 2023 fick vi solceller som ytterligare minska vårt beroende av att köpa el.

Vi arbetar fortfarande med människor på olika sätt och har vänner bland de invandrare som nu bor i Nora. Att se likheter snarare än skillnader är naturligt för oss och våra invandrare gör Sverige bättre, inte sämre som den politiska extremhögern hävdar.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Välfärden måste bevaras och miljön skyddas från föroreningar. Att bekämpa fattigdom, i Sverige och i hela världen, är mycket viktigt. Om alla länder skulle arbeta aktivt för att bekämpa fattigdomen, kämpa för demokrati och för att alla barn ska få gratis undervisning upp t o m gymnasienivå, skulle mycket vara vunnet. Ser vi sedan till att jämställdhet råder mellan män och kvinnor och mellan olika grupper i samhället, har vi kommit långt.

När det gäller konsumtion finns mycket att göra då överkonsumtionen i de rika länderna är stor och ”behovet” av att följa snabbt växlande trender är stort.

Sjukvård och äldrevård är stora utgiftsposter i samhället, men väldigt nödvändiga. jag tycker att det är sorgligt att se hur privatiseringen av dessa områden, liksom även av skolor, har blivit viktiga inkomstkällor för rika människor och brottsligheten

Energiförsörjningen är också viktig och fossila bränslen där arbetas bort så fort som möjligt.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Jag drömmer om en värld där fred råder och där fattigdom inte längre finns. Miljövänliga kommunikationer till låg kostnad borde finnas och människor har arbete. Världens länder har gemensamt satsat på att billiga läkemedel finns för sjukdomar som idag orsakar många människors död, framför allt i fattiga länder. Då fred råder kan pengar som tidigare lagts på möjligheter att döda människor och förstöra infrastruktur i stället läggas på utbildning och forskning. Som släktforskare önskar jag också att människor världen över ska se likheterna i stället för skillnaderna, att vi slutar dela in världens befolkning i vi och dom. Vi är alla lika mycket värda och borde lära oss av varandra, det skulle göra oss alla rikare på vänner och upplevelser!

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Mitt optimistiska jag vill att världen ska vara en bra plats för alla människor, att acceptans är mycket vanligare än hat och att fred råder. Länderna har samordnat miljövänliga och för resenärerna billiga kommunikationer.

Mitt pessimistiska jag säger att krig fortfarande gäller i stället för förhandlingar emellan länder och att de rika har blivit ännu rikare och de fattiga ännu fattigare. Tyvärr!

Publicerat

15 maj 2024

Berättat av

Lars Öjebo

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00752

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Andras önskningar om framtiden

Gör som 778 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 778 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!