Vår framtid

Berättat av Lena Armini

Kvinna. Förskollärare. Stockholm.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Bra att vi har fred och demokrati skola och sjukvård för alla

Har familj och goda grannar och vänner.

Önskar mig ett jämlikare samhälle med ekonomisk demokrati. Önskar att jag själv skulle engagera mig mer i samhället

Önskar också att vi skulle minska arbetstiden för att få mer tid till att ta hand om varandra och samhället tid att reflektera tänka gärna tillsammans och att vila

Mera tid för gemenskap och mindre konsumtion

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Ett jämlikt demokratiskt samhälle som sätter omsorg om ALLA människor , oavsett etnicitet kön förmåga…och omsorg om NATUREN i första rummet

Att lyssna på varandra i en anda av ömsesidig respekt

Ett samhälle med ekonomisk jämlikhet god välfärd för alla och rätt till en bostad

En skola där alla känner sig välkomna och där alla människors nyfikenhet och kreativitet får vara motorn i lärandet

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Om 150 år arbetar vi mindre och har mer tid för att ta hand om vår närmiljö engagera oss i både lokala och globala frågor. skolan är en plats som är ett folkets hus där alla åldrar kan träffas och skapa relationer för att det är roligt att vara tillsammans men också leder till att man engagerar sig i frågor som rör kvarteret/närmiljö och som skapar ett hållbarare jämlikare och ”rikare” samhälle ❤️

Publicerat

14 februari 2024

Berättat av

Lena Armini

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00675

Andras önskningar om framtiden

Gör som 778 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 778 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!