Vår framtid

Berättat av Liss H Eriksson

Kvinna. Född 2 december 1946. Pensinärsliv m gård, hundar, odling, skudåkning mm. Latikberg. Vilhelmina.

Om du tänker på hur du lever i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Bor i en by i Södra Lapplands glesbygd. Gården är min makes föräldrahem, en liten jord- och skogsbruksfastighet. Jag är pensionär. Jag har arbetat som kurator i en vuxenhabilitering, anställd av regionen. Odlar lite grönsaker ännu, rastar och motionerar våra två jämthundar. Naturen är viktig för mig. Jag har en stor matplats för fåglar vintertid. Jag har slutat jaga älg, då vissa ålderskrämpor i rörelseapparaten dykt upp. På en gård har man alltid ngt att göra. Far in till samhället ( 2,5 milenkel väg)varje fredag oftast och handlar. Jag äter också lunch på vårt fina Folkets Hus med mina gamla arbetskamrater på fredagarna. För andra ärenden( sjukvård, tandvård, bilprovning, veterinär, besök hos vänner mm , ) kan det bli en resa till. Jag har lite småkrämpor, men måste ändå anses i huvudsak vara frisk. Slutligen. Jag läser mycket böcker.

När du funderar på hur livet i Sverige, Norden och världen ser ut i dag, vad tycker du fungerar bra och vad skulle du vilja förändra?

Jag är djupt bekymrad över utvecklingen de senaste åren. Både i världen och i Sverige.. Antalet demokratier minskar i antal och auktoritära, ffa högerextrema rörelser vinner mark. Journalister jobbar under dödshot alltmer. Vi har enorma miljöproblem …inte bara den globala uppvärmningen. Vi har ett ekonomiskt system, vår s.k. Parallella finansplanet som styr oss och som är blind och ingen eg förstår. Framtida ekonomiska krascher kommer. Överkonsumtion, ökade flyktingströmmar , militarisering och upprustning( vilket alltid i slutänden leder till krig) Fredsarbete är lagt på is. Krig i Ukraina pågår. I Sverige har vi fått En regering som raserar vår offentliga, jämlika , rättvisa välfärd. En välfärd som är avgörande för jämlikhet, rättvisa och Sveriges stabilitet. Där jag bor minskar den samhälleliga servicen stadigt. . Tilliten i landet minskar, både till styret och till varandra. Vi har en regering som är marionetter till ett högerextremt parti med nazistiska rötter i nutid. Deras angrepp på våra, för demokratin avgörande institutioner har börjat. Vi borde värna vår landsbygd. Vi borde öka vår inhemska matproduktion, vi borde satsa på lokal produktion. Vi kan inte ha ett samhälle byggt på vinstmaximering och konkurrens, utan på att tillgodose samhälleliga och mänskliga behov. Landsbygden och glesbygden är inte lönsam. Politiken vi har , har gjort Sverige oerhört sårbart på många vis.

Hur vill du att Sverige, Norden och världen ser ut om 30 år? Och hur vill du att ditt eget liv eller efterkommande generationers ser ut?

Ett. Jag hoppas innerligt att dagens utveckling inte leder till ett nytt världskrig. Intensivt fredsarbete måste återupptas globalt. Det är en förutsättning för allt annat. NATO borde avvecklas, såsom Warzavapakten avvecklades. Själv lever jag inte om 30 år. Mina barn är gamla, barnbarnen medelålders. Jag hoppas att Sveriges styrande har insett att demokratin måste räddas, att en gemensam offentlig välfärd är det enda som har möjlighet att skapa ett stabilt, rättvist, jämlikt samhäll, med minimalt med kriminalitet och korruption. Jag hoppas vi har en levande landsbygd där mat produceras och servicen är återupprättad. Jag hoppas modern teknik gjort oss mer fria, med mer fritid och färre timmar arbete. Vårt sjuka ekonomiska system torde ha kollapsat om 30 år….minst en gång…förhoppningsvis för gott. Jag hoppas att världens ekosystem kan ha börjat återhämta sig pga intensivt miljöarbete. Har den globala uppvärmningen skenat kommer nya ekosystem att succesivt utvecklas och många människor och djurarter har drabbats svårt. Det blir mycket våldsamt.., Stoppar här.

Hur vill och tror du att livet i Sverige, Norden och världen ser ut om 150 år?

Vi har inte kunnat bromsa uppvärmningen och jordens klimat och väderbalanser mm är totalt förändrade. Arter har utrotats, andra har ökat. Områden har blivit obeboeliga. Många samhällen och länder har kollapsat . Det är KAOS på jorden. Mycket död och elände för allt levande.

Publicerat

4 maj 2023

Berättat av

Liss H Eriksson

Licens

CC BY

Arkivkod

M17/00371

Berättelsens position

Se alla berättelser på karta
Travelers’ Map is loading…
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Andras önskningar om framtiden

Gör som 779 andra – dela din berättelse!

Var med i det nordiska samtalet om framtiden. 779 personer har redan bidragit. Vad vill du? Hur ser du på åren vi har framför oss?

Skicka in din berättelse!